ServeLine
Kompletní modulární systém

Celkový výkon je libovolně rozšiřitelný díky modulární struktuře celého systému. Soustava se skládá z několika jednotlivých jednotek, tzv. ServeCool. Lze se tak flexibilně přizpůsobit aktuální potřebě datového centra.

Extrémě energeticky úsporný

Systém ServeLine pracuje se třemi procesy chlazení: nepřímé volné chlazení, nepřímé adiabatické chlazení a strojní chlazení. To umožňuje při vhodné kombinaci dosahovat nejvyšší provozní účinnosti: poměr energetické účinnosti (EER) je za běžných podmínek více než 18.

Bezproblémový provoz

ServeLine ochlazuje prostředí datových center nepřímo. Vzduch v místnosti zůstává zcela oddělen od čerstvého vzduchu. Tento provoz vylučuje možnost víření prachu nebo případné změny vlhkosti, které mají silně negativní vliv na citlivé IT zařízení.

ServeLine

ServeLine je systémové řešení pro datová centra, které poskytuje bezpečné chlazení těchto specifických prostor s extrémně vysokou účinností.

Jedná se o modulární systém, který se skládá z jednotlivých jednotek ServeCool a systému ovládání a kontroly ServeNet. Jednotky ServeCool byly speciálně vyvinuty pro energeticky účinné chlazení datových center a pracují se třemi typy chlazení: nepřímé volné chlazení čerstvým vzduchem, nepřímé adiabatické chlazení a strojní chlazení.

Systémové řešení ServeLine má minimální nároky na prostor a je vhodné pro použití v datových centrech se stovkami až několika tisíci metry čtverečními klimatizovaného IT prostoru. Instalace může být prováděna po částech v závislosti na momentální obsazenosti kapacity datového centra.

Za běžných podmínek probíhá chlazení výhradně s využitím nepřímého volného chlazení, případně za pomoci nepřímého adiabatického chlazení. Mechanické chlazení je používáno především v případě nouzového režimu nebo za extrémně nepříznivých podmínek. Tohle všechno, ve spojení s účinnými deskovými výměníky a vysoce kvalitními použitými materiály, činí tento systém velice účinným, spolehlivým a snadným z hlediska provozu a údržby.

Nepřímo využívá adiabatické chlazení
Rychlý návrat investičních nákladů díky následné nízké spotřebě energie
Vysoce účinné chlazení s minimálními prostorovými nároky
Neuvěřitelně snadná údržba

Funkce

  • Chlazení v cirkulačním režimu (s připojením na rozvod pitné vody a rozvod chladící vody)
  • Filtrace odváděného vzduchu  
  • Řízení externího zvlhčovače vzduchu (volitelné příslušenství)

Technická data k jedné jednotce ServeCool

  • Průtok vzduchu až 25 750 m3/h
  • Chladící výkon až 120 kW (volné a adiabatické chlazení 108 kW, strojní chlazení 12 kW)
Zavřít