Historie

Kronika značky Hoval

Vše začalo multifunkčním sporákem na pevná paliva - kromě vaření umožňoval i vytápění. Hoval tak poprvé uskutečnil svoji vizi - maximální využití energie v jednom systému. Z inspirace touto geniálně jednoduchou myšlenkou vycházejí další, stále sofistikovanější vytápěcí zařízení pro různá energetická média; k nim se brzy přidala zařízení pro větrání a chlazení.


1932
1942
1945
1946
1953
1955
1957
1957 - 1967
1960
1967
1967
1968
1970
1976
1979
1982
1984
1987
1993
1994
1999
2001
2001 - 2004
2004
2005
2006
2006 - 2008
2007
2008
2010

1932

Gustav Ospelt získává licenci pro výrobu vytápěcích zařízení

1942

Byl položen základ: z jednoduché kuchyňské trouby vznikla kombinace sporáku a ústředního topení. Gustav Ospelt si svoji myšlenku nechal patentovat, zároveň získal i první certifikát o vysoké účinnosti od EMPA (švýcarské Federální laboratoře pro materiálové zkoušky a výzkum).      

1945

Registrace obchodní značky "Hoval" - jde o zkratku pro "Heizapparatebau Ospelt Vaduz Liechtenstein"

1946

První expanze za hranice Lichtenštejnska - založení dceřinných firem v Rakousku a Švýcarsku.

1953

"Raketa", přiléhavé jméno pro revoluční kotel s  integrovaným ohřívačem vody, první na evropském trhu.

1955

Licenční smlouva s ocelárnami Friedrich Krupp pro výrobu ocelových kotlů vede k rychlému růstu firmy a otevření německého trhu.

1957

Výstavba závodu "Neugut" v průmyslové zóně Vaduzu, pozdějšího hlavního sídla dnešní skupiny Hoval.

1957 - 1967

Vznikají další pobočky (Velká Británie, Itálie) a další přínosné licenční smlouvy.

1960

První kompaktní kombinovaný kotel s oddělenou spalovací komorou pro kapalná, plynná i pevná paliva, v 8 verzích.

1967

První vysoce efektivní ohřívač Modul-plus; toto zařízení, zaručující vysoce komfortní a hygienický ohřev vody s mimořádným výkonem, se úspěšně vyrábí a prodává dodnes.

1967

Hoval slaví jubileum: výrobní závod ve Vaduzu opouští kotel s pořadovým číslem 100 000. V té době je již v Evropě instalováno 350 000 zařízení Hoval.

1968

Hoval registruje svůj první patent v oblasti teplosměnných ploch zvaný "Fischgratrohr" - trubice "rybí kost", umožňující mimořádně efektivní přestup tepla. Další patenty v této oblasti následovaly v letech 1972 a 1979.

1970

Rozšíření palety výrobků o zařízení pro průmyslové větrání a hliníkový deskový tepelný výměník se schopností zpětného získávání tepla pro klimatizační i větrací zařízení.

1976

Na trh uvedeny decentrální větrací jednotky pro průmyslové haly, vybavené zpětným získáváním tepla. Aplikace těchto jednotek umožnila snížení spotřeby tepelné energie až o 60 procent.

1979

Ohlášen celosvětový patent: samočisticí termolytické teplosměnné plochy; byly použity v celé sérii malých i středních kotlů (jejich název končí na "Lyt").

1982

Hoval zahajuje - společně s firmou Ruhrgas - práce na vývoji předsměšovacího plynového hořáku s mimořádně nízkými emisemi. Finální výrobek byl uvolněn do sériové výroby v roce 1986 pod názvm UltraClean®.

1984

Další významný krok ze zvýšení efektivity klimatizace velkých hal: unikátní vířivá vyústka Hoval Air-Injector.

1987

Hoval poprvé uvádí na trh zařízení na spalování biomasy - kotel pro zplyňování dřeva. Použité třístupňové spalování se brzy stává na trhu standardem.

1993

Výzkum v oboru intenzifikace spalování, zahájený již roku 1984, vyústil v klíčovou technologii Hovalu - teplosměnné trubice aluFer® s integrovanou hliníkovou mikrostrukturou. Zvýšení energetické efektivity, výrazné úspory nákladů a rapidní prodloužení životnosti jsou jen některé z výhod kondenzačních plynových kotlů Hoval, uvedených v roce 1994 do sériové výroby.

1994

Patentovaná technologie oběhového chlazení umožnila vytápění a chlazení vysokých hal jedním zařízením, a to s výrazně nižšími náklady.      

1999

Hoval uvádí olejový kondenzační kotel MultiJet® s revolučními teplosměnnými plochami. Tzv. "Jet - technologie" zajišťuje optimální předávání tepla, maximální účinnost, velmi tichý provoz a mimo jiné i kompaktní konstrukci.

2001

Využití alternativní energie vedlo k vývoji horizontálního trubkového hořáku pro peletový kotel nové generace - BioLyt série 2005; vysoce efektivní, kompaktní, spolehlivý a komfortní.

2001 - 2004

Hoval rozšiřuje svoji síť o dceřinné pobočky v České republice, na Slovensku a v Polsku.

2004

Hoval vyvinul speciální sorpční vrstvu pro oběhová kola ventilátorů; tato vrstva kromě tepla přenáší i vlhkost. Tato technologie je využita ve ventilačních zařízeních pro řízené větrání obytných prostor - jednotkách HomeVent®, zajišťujících konstantně příjemné klima a maximální komfort.

2005

Po více než 20 letech aktivit na asijských trzích byla založena první dceřinná společnost v Číně.

2006

První sériově vyráběný olejový kondenzační kotel, založený na technologii aluFer® - Hoval UltraOil®, dnes již stabilně zavedený a komerčně úspěšný produkt, nabízející výkonový rozsah 16-200 kilowatt.

2006 - 2008

Otevřeny další dceřinné společnosti v Rumunsku, Španělsku, Francii a Chorvatsku.

2007

Ekologické oběhové chlazení bez chladiva; znamená nejen sníženou spotřebu vody, ale i vyšší adiabatickou účinnost - revoluční Hoval AdiaVent®

2008

Hoval investuje do výroby tepelných čerpadel společně s Wärmepumpen GmbH Matrei (Rakousko)

2010

Hoval proniká do dalších tržních segmentů - tepelných předávacích stanic a kogeneračních jednotek.