Moderní trendy v projektování TZB - 3D modelování

Co je BIM a co lze očekávat od 3D modelování? Proč je to budoucnost v oblasti investičního plánování a realizace v TZB? Co znamená MEP v BIM?

BIM (Informační model budovy) je výkonný nástroj, který pomáhá inženýrům v několika průmyslových odvětvích zlepšit způsob, jakým navrhují, staví a provozují budovy a infastrukturu. Díky vícemožnostní konstrukci vám BIM řešení pomůže efektivněji pracovat na vašem TZB návrhu, i na renovaci budov či na stavebních projektech. 3D modelování minimalizuje nákladné chyby a obsahuje efektivnější způsoby na realizaci s menším úsilím. V TZB sektoru se BIM používá v mechanických a elektrických rovinách s cílem zajistit vysokou úroveň detailů a snadnou koordinaci v rámci vytváření stavebních projektů. V současné době již BIM vytváří budoucnost konstrukčního prostředí. Hodnota digitálních dat je klíčovým prvkem nejen dnešní doby, ale zejména budoucnosti. Všichni, kteří jsou zapojeni do projektu (od návrhu, plánování, stavby apod.) jsou schopni pracovat a sdílet data ve stejném prostředí, ve kterém se vytváří aktuální model budovy včetně všech TZB doplňků. Tento společný a rychlý přístup je vizí do budoucna a zároveń soušástí Industry 4.0.

Jaké jsou výhody a hlavní rysy BIM?

BIM (informační model budovy) pomáhá projekčním týmům zkoumat návrhy ještě předtím, než jsou vytvořeny. To má za pozitivní následek ověření všech parametrů v téměř reálném 3D modelu. Díky jednomu virtuálnímu modelu, který je přístupný architektům, inženýrům i odborníkům je celkově jednodušší rozhodnout například o umístění vytápěcího zařízení a jeho propojení na MEP. Software vám umožní získat reálné vizualizace a ověřit si dopad výstavby a provozu zařízení. Virtuální sdílení práce s centrálně sdíleným projekčním modelem vám ušetří čas a sníží náklady!

Spolupráce zahrnuje 4 hlavní funkce:

Integrovaný projekt
BIM vám umožňuje optimalizovat projektování. Použitím jednoho jediného modelu zlepšíte komunikaci projektového záměru ještě před zahájením stavby. Projekt eliminuje chyby při koordinaci a zdokonaluje dokumentaci. 

Analýza
Správnou a včasnou analýzu můžete provádět za pomocí simulace a díky tomu odhalit chyby již v raných fázích návrhu. BIM umožní použití dat koncepční energetické analýzy ke klíčovým inženýrským výpočtům. BIM vám jednoduše pomůže porozumět návrhu dříve, než bude zrealizován.

Dokumentace
K efektivnímu splnění požadavků stavebních systémů lze navrhnout, modelovat a dokumentovat stavební systémy v kontextu Informačního Modelu Budovy. Informační Model Budovy zahrnuje architektonické a konstrukční komponenty včetně koncepčních dat, které slouží k provádění výpočtů.

Výroba
Můžete navrhnout model MEP systému včetně TZB obsahu. Je snadné přeměnit model návrhu na detailní model výroby, který je připraven k instalaci a k uvedení do provozu.

Proč přejít z 2D na 3D?

Protože…
  • Klienti vyžadují 3D, software vám umožní zobrazit nejen 3D model, ale i 2D model.
  • Preciznost dokumentace se zlepšuje zejména s tím, když i ostatní strany používají 3D
  • Je skvělé, že můžete umístit řez kdekoliv v budově a zjistit, zda se například sloupy či tyče vejdou do prostoru.
  • 2D výkresy jsou degenerovány z 3D modelu a tím pádem jsou všechny dokumenty synchronizovány.
  • Vysoce kvalitní grafika se stává produktem, který lze dále využít jako propagační materiál před investory.

fotolia_37805545_s.jpg
  • Efektivní návrh a dokumentace může být zvýšena průběžně přidanými kroky. Doplňky také mohou pomoci s konstrukční analýzou i s odhadem nákladů.

ug-1.png

HVAC návrh a dokumentace ve 3D

BIM vám umožní vyjádřit záměr potrubního systému a model potrubního systému s technickým obsahem. Můžete provést předběžný výpočet tepelných ztrát a tepelné zátěže a použít nástroje k dimenzování vzduchovodů a potrubí. 3D modelování pro vzduchovody a potrubí umožňuje vytvářet HVAC systémy, které umožní návrhnout průtok vzduchu pro specifickou zónu.
STP, RFA nebo i 2D formáty z našeho loginu jsou zdarma a můžete je začít okamžitě používat. Soubory RFA jsou kompatibilní se soubory TXT a XLS, které jsou důležité pro změnu parametrů a jejich import. Naše 3D soubory obsahují rozsáhlá metadata včetně velikosti, výstupu, efektivnosti, rozměrů apod.

Hledáte BIM soubory? Najděte je zde!