Vzduchotechnické systémy
Maximální flexibilita

Decentralizované systémy Hoval mají modulární strukturu, která umožnuje použití více jednotek, případně i různých typů, v rámci jedné zóny. Díky tomu jsou systémy Hoval mimořádně spolehlivé a snadno se přizpůsobují široké škále provozních podmínek.

Panentovaná distribuce vzduchu

Ústředním prvkem vzduchotechnických systémů Hoval je automaticky nastavitelná patentovaná vířivá vyústka, tzv. Air-Injector. Tato vyústka zajišťuje optimální distribuci vzduchu dle aktuálních provozních podmínek a zabraňuje vzniku průvanu v místě pobytu. Vyústka je určena pro montáž ve výškách od 4 do 25 metrů.   

Systém bez vzduchovodů

Jednotky Hoval přivádějí vzduch přímo do vnitřního prostoru bez nutnosti vzduchotechnického potrubí pro přívod a odvod vzduchu. To je velice výhodné z hlediska prostorových požadavků, hygieny a účinnosti celého systému – minimální tlakové ztráty a žádné ztráty netěsnostmi.

Sofistikovaný řídící systém

Vnitřní vzduchotechnické systémy jsou řízeny na základě zón a optimálně se tak přizpůsobí aktuálním požadavkům.

Vzduchotechnické systémy

Maximální flexibilita

Decentrální vzduchotechnické systémy Hoval zajišťují příjemné klima ve velkých vnitřních prostorách a zároveň minimalizují spotřebu energie. Na rozdíl od centralizovaných systémů, mají modulární strukturu, ve které jeden systém obsahuje více jednotek, případně i různých typů. Tím je zaručena maximální flexibilita ve všech fázích plánování, také v rámci instalace, provozu a údržby. Naše systémy nabízí komplexní řešení pro vytápění, chlazení a větrání - s i bez rekuperace tepla - nejrůznějších prostor do výšky až 25 metrů.

Jedinečné v úspoře energie
Šetří provozní náklady díky vysoce účinné distribuci vzduchu
Řešení na míru pro všechny typy hal
Rychlá instalace a jednoduchá údržba

Systém bez vzduchovodů

Vzduchotechnické systémy Hoval jsou instalovány pod strop nebo do střechy. Přivádějí vzduch přímo do vnitřního prostoru bez nutnosti instalace potrubí pro přívod a odvod vzduchu. To je výhodné, nejenom z hlediska minimalizace tlakových ztrát a úniků netěsnostmi vzduchotechnického potrubí, ale i z hlediska prostorových požadavků, hygieny, rychlosti instalace a následné bezproblémové údržby.  

Patentovaná distribuce vzduchu

Ústředním prvkem našich systémů je patentovaná vířivá vyústka tzv. Air-Injector, díky níž jsou tyto systémy jedinečné v úspoře energií.

Minimalizují teplotní vrstvení ve vnitřním prostoru, tzv. stratifikaci, na pouhých 0,15 K/m výšky, a díky tomu snižují tepelné ztráty skrze střechu na minimum. Díky patentované konstrukci Air-Injectoru je zapotřebí, ve srovnání s konvenčními systémy, o 25 - 30 % nižšího průtoku vzduchu pro dosažení stejných podmínek. To má za následek nízké provozní náklady a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Sofistikované řídící systémy

Řídící systémy vyvinuté speciálně pro decentralizované systémy Hoval spolehlivě zajistí optimální využití zdrojů a tímto způsobem snižují provozní náklady na minimum. Vzduchotechnické systémy jsou samostatně řízeny na základě zón, a proto se vždy velice rychle přizpůsobí aktuálním požadavkům.