Prohlášení o ochraně soukromí

1.   Obecné informace

Webové stránky Hoval Group (dále jen „webové stránky Hoval“) zahrnují firemní webové stránky společnosti Hoval, webové stránky národních společností Hoval, webové stránky distribučních partnerů společnosti Hoval a další webové stránky provozované pod značkou Hoval. Webové stránky Hoval jsou provozovány společností Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (dále jen „Hoval“) ve spolupráci s národními společnostmi Hoval a distribučními partnery společnosti Hoval.

Otázky týkající se směrnice o ochraně údajů lze zaslat e-mailem na adresu info@hoval.com. Obecné otázky týkající se výrobků a služeb Hoval Group lze také zaslat přímo na specifické kontaktní adresy národních společností, které lze nalézt na příslušných internetových stránkách.

2. Údaje o zákaznících / bezpečnostní standardy

Při návštěvách našich webových stránek ukládáme různé informace. Některé z těchto informací poskytujete sami, když se zaregistrujete pro služby nebo používáte přihlašovací systém, např. vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, uživatelská hesla, oblasti zájmu atd. Případně můžete sdělovat další informace, jestliže používáte určité služby, když objednáváte zboží či služby nebo v rámci přímého kontaktu s námi.

Tyto údaje jsou sdělovány na základě vašeho prohlášení o souhlasu.

Jiné neosobní údaje jsou ukládány na základě technických postupů, např. IP adresy nebo soubory cookies. Tyto údaje používáme k analýze na našich webových stránkách za účelem optimalizace našich webových stránek pro návštěvníky. 

Chcete-li zpracování dat zastavit, pokračujte čtením částí 4-7.

Společnost Hoval aplikuje na webové stránky Hoval bezpečnostní standardy v souladu se zákonem o ochraně údajů. Neoprávněný přístup třetích stran k údajům a jejich zneužití však přesto nelze zcela vyloučit; za takové incidenty nenese Hoval žádnou odpovědnost.

3. Příjemce dat a přenos dat do třetí země

Vaše data předáváme v rámci společností Hoval Group pro účely centrální správy. Váš výslovný souhlas bude vyžadován v případě jejich zpracování pro účely marketingu, např. vzhledem k přijímání bulletinu.

Společnost Hoval zaručuje, že bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše osobní údaje žádným jiným způsobem prodány, vyměněny, zapůjčeny nebo zpřístupněny třetím osobám.

Společnost Hoval rovněž předává osobní údaje do třetích zemí. Toto je obvykle založeno na rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (viz Google a Facebook, části 5 až 7 níže).

Společnost Hoval bude předávat vaše údaje dceřiné společnosti Hoval do třetí země bez rozhodnutí Komise o přiměřenosti pouze ve výjimečných případech. V těchto případech je přiměřené zpracování zajištěno vnitropodnikovou dohodou založenou na standardních ustanoveních EU o ochraně údajů.

Společnost Hoval si vyhrazuje právo poskytovat údaje veřejným orgánům, pokud existují příslušné právní podmínky a pokud o to Hoval bude požádán.

Doba zpracování závisí na vašem souhlasu a právním základu, jako je například zákonná lhůta pro uchovávání údajů.

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat oznámením, které zašlete našemu oddělení zákaznického servisu na adresu info@hoval.com nebo na kontaktní adresu pro ochranu údajů dpo@hoval.com, a/nebo můžete požádat o informace týkající se zpracování vašich údajů, opravit tyto údaje v případě potřeby, požádat o jejich zrušení, omezit jejich zpracování a/nebo vznést námitky proti zpracování vašich údajů, a to prostřednictvím stejné kontaktní adresy. Tato služba je bezplatná.

Pokud si přejete uplatnit své právo na podání stížnosti vůči společnosti Hoval, pak se obraťte na Úřad pro ochranu údajů v Lichtenštejnsku, který je naším příslušným dozorovým orgánem (http://www.llv.li/#/1758).  

4. Používání souborů cookies 

Naše webové stránky používají soubory cookies, tj. soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači, které identifikují uživatele, který pracuje na daném počítači a používá internet, a které mohou ukládat informace o surfování tohoto uživatele po internetu; výsledkem je to, že mohou být dočasně ukládány předchozí aktivity týkající se konkrétních webových stránek mezi dvěma návštěvami na těchto webových stránkách. Soubory cookies lze použít k přizpůsobení stránek HTML uživateli. Prohlížeč v počítači používaný konkrétním uživatelem může být nastaven tak, aby soubory cookies nepřijal. Měli byste si však být vědomi toho, že v některých případech může zakázání souborů cookies omezit určité funkce nebo služby na webových stránkách.

5. Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání služeb Google Universal Analytics, Google Cross-Device Remarketing a Google Maps/Earth API

Společnost Hoval používá pro webové stránky Hoval službu Google Universal Analytics a Google Cross-Device Remarketing, tj. webové služby pro analýzu poskytované společností Google, Inc. („Google“), jakož i služby Google Maps/Earth API. To umožňuje, aby informace z Google Maps byly integrovány do webových stránek a odpovídajícím způsobem načítány. Služba Google Analytics používá „cookies“ (srovnej s částí 4), které jsou textovými soubory umístěnými na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé danou stránku používají. Informace generované cookies o tom, jak webové stránky používáte (včetně vaší IP adresy), budou předávány a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Hoval aktivovala anonymizaci IP adres (IP-Masking). Společnost Google zkracuje / anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa zasílána a krácena servery Google v USA. Jménem poskytovatele webových stránek bude společnost Google používat tyto informace za účelem vyhodnocování vašeho využívání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a za účelem poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu poskytovateli internetových stránek. Cross-device funkce (umožňující přenos dat mezi různými zařízeními) umožňují, aby se na vašem zařízení rovněž zobrazovala personalizovaná reklama na základě vašeho zájmu, který byl zaregistrován na jiném vašem zařízení (mobil, tablet, PC), a to v závislosti na vašem předchozím využívání těchto zařízení a chování při surfování.

Rovněž používáme službu Google Universal Analytics za účelem hodnocení údajů z AdWords a cookies DoubleClick pro statistické účely. Společnost Google vyžaduje váš souhlas, který je obvykle aktivován v uživatelském účtu Google. Tento souhlas můžete deaktivovat na následujícím odkazu: http://www.google.com/settings/ads

Informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů pro službu Google Maps/Earth API lze získat na adresách:

https://developers.google.com/maps/terms
http://www.google.com/policies/privacy

Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat plnou funkcionalitu těchto webových stránek. Chcete-li zabránit sběru a využívání dat (cookies a IP adresa) společností Google, stáhněte a nainstalujte si plugin prohlížeče, který je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Další informace týkající se podmínek používání a ochrany osobních údajů naleznete na adresách http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
https://www.google.de/intl/en_uk/policies/ nebo na adrese https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání Google+1

Použití tlačítka Google+1 představuje způsob, jak veřejně sdílet informace se světem. Tlačítko Google+1 pomáhá vám a ostatním přijímat personalizovaný obsah od společnosti Google a partnerů. Váš Google+1 se může zobrazit ostatním jako anotace se jménem vašeho profilu a fotografií ve službách Google (například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google) nebo jinde na webech a reklamách na internetu.
Společnost Google zaznamenává informace o vaší aktivitě Google+1 s cílem poskytovat vám a dalším uživatelům lepší služby Google. Chcete-li používat tlačítko Google+1, musíte mít zřízen veřejný profil Google viditelný v internetovém světě, který obsahuje minimálně jméno, které jste pro profil zvolili. Toto jméno bude používáno v rámci všech služeb Google a některých případech může nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu pod svým účtem Google. Společnost Google může zobrazovat identitu vašeho profilu Google osobám, které mají vaši e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje.

Kromě výše uvedeného platí, že Google+1 používá vámi poskytnuté informace v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky aktivit uživatele Google+1 a předávat tyto informace uživatelům a partnerům, jako jsou například vydavatelé, inzerenti nebo propojené webové stránky.

 

7. Prohlášení o ochraně osobních údajů při používání facebookových pluginů (tlačítka „Líbí se mi“) a remarketingu

Naše webové stránky používají sociální pluginy („pluginy“) a záložky pro remarketing poskytované sociální sítí facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Na našich webových stránkách jsou tyto pluginy identifikovány jako facebookové logo nebo tlačítko „Líbí se mi“. Přehled facebookových pluginů naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Pokud z našich webových stránek vyvoláte stránku obsahující plugin této povahy, vytvoří se přímé propojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebook. Facebook přenáší obsah pluginů přímo do vašeho prohlížeče a zahrnuje do webové stránky. Při použití těchto pluginů je Facebook upozorněn na skutečnost, že jste vyvolali příslušnou stránku na našich webových stránkách. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, vaše návštěva může být propojena s vaším facebookovým účtem. Pokud interagujete s pluginy, například klepnutím na tlačítko „Líbí se mi“ nebo zadáním komentáře, pak se příslušná informace přenese z vašeho prohlížeče přímo na Facebook a zde se uloží. Důvod a rozsah získávání dat a informace o způsobu, jakým jsou data zpracovávána a používána společností Facebook, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení pro ochranu vašich soukromých údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook (www.facebook.com/policy.php). Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook shromažďovala vaše údaje prostřednictvím našich webových stránek, musíte se z Facebooku odhlásit před návštěvou těchto webových stránek nebo zablokovat sociální facebookové pluginy pomocí doplňků pro váš prohlížeč, jako je například „Facebook Blocker“.

8. Informační bulletin (newsletter)

Na našich webových stránkách nabízíme informační bulletin, k jehož odběru se můžete přihlásit. Přihlášením k odběru tohoto bulletinu dáváte svůj souhlas s uložením vaší e-mailové adresy v naší databázi a se zasíláním bulletinu. Vaše e-mailová adresa bude používána výhradně pro zasílání našeho informačního bulletinu nebo pro účely, ke kterým jste udělili souhlas. Chcete-li informační bulletin dostávat, musíte to potvrdit v našem odkazu (dvojité potvrzení). Odběr informačního bulletinu můžete kdykoliv zrušit pomocí příslušného odkazu přímo v tomto bulletinu nebo zasláním informace na emailovou adresu info@hoval.com.

9. Různé

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů mohou být společností Hoval kdykoliv změněny a vždy vstupují v platnost dnem jejich změny, pokud není nerozhodnuto jinak.

Máte-li další dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jiných témat v oblasti ochrany dat, kontaktujte nás na adrese dpo@hoval.com.

Copyright 2017-  Hoval Aktiengesellschaft

Poslední aktualizace: 07.11.2017

 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.