Úspory energie ve velkém

◄ Zpět do přehledu blogu

V současné době klade mnoho společností velký důraz na energeticky účinné a ekologicky nezávadné výrobní metody - a to nejen z principu, ale také kvůli splnění zákonných požadavků s ohledem na dopady na životní prostředí a na zdravé pracovní podmínky.

Použití systémového řešení ProcessVent nabízí v tomto ohledu obrovský potenciál: v kombinaci se systémem filtrace vzduchu dochází k nejen čištění odsávaného vzduchu od strojních zařízení, ale také k přenosu tepla z odpadního vzduchu do proudu přiváděného čerstvého vzduch. Výsledkem je, že jednotka Hoval ProcessVent společně se systémem čištění odsávaného vzduchu snižuje emise, vytváří zdravé vnitřní pracovní prostředí a současně výrazně snižuje provozní náklady (možnost snížení nákladů na vytápění až o 98 %). Ochrana životního prostředí je tak zároveň pro společnosti používající ProcessVent profitabilní.

Jednotka ProcessVent je určena k zpětnému získávání tepla ze zdrojů, jako je procesní vzduch, a pro přívod čerstvého vzduchu do hal s obráběcími stroji nebo svařovacími zařízeními. Znečištěný vzduch produkovaný technologickými stroji je odváděn zařízením na čištění procesního vzduchu. Tento vlhký, teplý vzduch je  dále odváděn jako vyčištěný odpadní vzduch přes deskový výměník tepla; tepelná energie z odpadního vzduchu je poté předána do proudu přiváděného vzduchu. Volitelně mohou být jednotky vybaveny topnými/chladícími registry pro dohřev nebo dochlazení přiváděného vzduchu. Vzhledem k tomu, že jsou oba komponenty (ProcessVent a zařízení na čištění odváděného vzduchu) vzájemně dokonale sladěny, je v hale zajištěna tlakově stálá rovnováha vzduchu spojená s komfortními podmínkami v pracovní oblasti a to s vysokou energetickou účinností. Výsledkem jsou šťastní pracovníci, úspory provozních nákladů a aktivní přínos k ochraně životního prostředí - to vše pomocí jednoho uceleného systému
diagrama.jpg

Potenciál úspor - příklad:

Úspory prestižního výrobce léčivých přípravků využívajícího zpětné získávání tepla (ZZT) s jednotkou ProcessVent (průtok vzduchu 10 000 m³ / h):

 Potřeba tepla na větrání bez ZZT …………..……….  ……..               96 808 kWh/a

Potřeba tepla na větrání s ZZT z procesního vzduchu…..                11 613 kWh/a

Úspora energie ………………………..……….…………….                  88%

Roční úspora nákladů ……………………………………….                 € 5 112 ~ 131 864 Kč

Finanční návratnost ……………………….…………………                 3 roky

Peněžní hodnota za 15 let………………………………….                  € 67 622 ~ 1 744 309 Kč

Společnost zrenovovala větrací systém ve výrobní hale, která je vybavena pásovými bruskami:

Dva mokré odlučovače prachu s průtokem vzduchu 5 000 m³ / h čistí odpadní vzduch od strojů. Jedna jednotka ProcessVent zajišťuje větrání výrobní haly, současně získává teplo z odváděného vzduchu, vytápí a chladí - podle toho, co je aktuálně potřeba. Množství vzduchu se reguluje na základě provozního stavu dvou mokrých odlučovačů. Pokud je systém čištění odpadního vzduchu vypnutý, jednotka běží v recirkulačním režimu.
Ozvěte se nám a šetřete své náklady! info@hoval.com    

Autor
Stefan Kuch
 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.