Prohlášení o ochraně soukromí

1.   Všeobecné informace

Pod webové stránky společnosti Hoval Group (dále jen „webové stránky Hoval“) patří firemní webové stránky, webové stránky národních společností Hoval, webové stránky distribučních partnerů Hoval a rovněž jiné webové stránky provozované pod značkou Hoval. Provozovatelem webových stránek Hoval je společnost Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (dále jen „Hoval“), ve spolupráci s národními společnostmi Hoval a s distribučními partnery Hoval.

Dotazy týkající se Směrnic o ochraně osobních údajů lze zasílat e-mailem na adresu info@hoval.com. Obecné dotazy týkající se produktů a služeb skupiny Hoval lze zasílat rovněž přímo na konkrétní kontaktní adresy národních společností Hoval, které lze nalézt na příslušných webových stránkách.

Hoval si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto Směrnice o ochraně osobních údajů změnit, přičemž aktuální verze směrnic vstupuje v platnost v den jejich změny, není-li rozhodnuto jinak.

Přístupem na webové stránky Hoval, zejména použitím informací a služeb z webových stránek Hoval a jejich zpracováním potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s níže uvedenými politikami.

2. Údaje zákazníků/standardy zabezpečení

Při každé vaší návštěvě našich webových stránek ukládáme určité informace. Při registraci služeb nebo při přihlášení do systému poskytujete vaše určité údaje, například jméno, adresu, e-mailovou adresu, uživatelská hesla, oblasti zájmu atd. Jiné (neosobní) údaje, jako jsou např. IP adresy, jsou ukládány ve spojení s technickými postupy. Pokud využíváte určité služby, při objednávání zboží či služeb nebo v případě, že s námi navážete přímý kontakt, můžete poskytovat i jiné údaje.

Hoval aplikuje na webové stránky Hoval bezpečnostní standardy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nicméně ani tak nelze zcela vyloučit neoprávněný přístup třetích stran k údajům a jejich zneužití; Hoval nenese žádnou odpovědnost za takové incidenty.

3. Užívání a poskytnutí údajů

Vaše data zpracováváme pro účely poskytování našich služeb, udržování vztahů se zákazníky a pro účely vývoje a konfigurace našeho portfolia produktů a služeb. Proto používáme příslušný software (mimo jiné monitorování automatických prodejních programů).

Hoval zaručuje, že bez vašeho předchozího souhlasu nebudou vaše osobní údaje prodány, vyměněny či zapůjčeny, ani nebudou žádným jiným způsobem zpřístupněny třetím stranám. Existují-li zákonné předpoklady a orgány veřejné moci požádají společnost Hoval o poskytnutí údajů, pak je společnost Hoval oprávněna takové údaje poskytnout.

Svým podpisem, přihlášením a/nebo používáním našich produktů či služeb na našich webových stránkách vyjadřujete souhlas s tím, že shromažďujeme a používáme takové údaje, a udělujete nám oprávnění zpracovávat vaše údaje pro marketingové účely společnosti Hoval. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím oznámení zaslaného našemu oddělení zákaznických služeb na e-mailovou adresu info@hoval.com a/nebo můžete na tutéž adresu zaslat žádost o informaci o obsahu, původu a účelu použití vašich osobních údajů. Tato služba je bezplatná. 

4. Použití souborů cookie 

Naše webové stránky využívají soubory cookie, tj. data webového serveru, která se ukládají do souboru na lokálním počítači a která identifikují uživatele, jenž pracuje na určitém počítači a používá síť Internet; soubory cookie mohou ukládat informace o tom, jak daný uživatel brouzdá na síti Internet, v důsledku čehož mohou být mezi dvěma návštěvami na daném webovém serveru dočasně uloženy předchozí aktivity, jež jsou relevantní pro určitý webový server. Soubor cookie může být použit k přizpůsobení HTML stránek potřebám daného uživatele. Prohlížeč, který uživatel používá na svém počítači, lze nastavit tak, aby soubory cookie zakázal. Je však nutno uvědomit si, že v některých případech může mít zakázání souborů cookie za následek omezení určitých funkcí nebo služeb na webových stránkách.

5. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro užívání služby Google Universal Analytics a Google Remarketing

Hoval využívá pro webové stránky Hoval webovou analytickou službu Google Universal Analytics a službu Google Remarketing od společnosti Google, Inc. (dále jen „Google”). Google Analytics využívá soubory „cookie” (viz článek 4), což jsou textové soubory uložené na vašem počítači, které webovému serveru pomáhají analyzovat, jakým způsobem uživatelé používají webový server. Společnost Google informace generované souborem cookie o užívání webového serveru (včetně vaší IP adresy) přenese a uloží na servery ve Spojených státech. Hoval aktivovala funkci pro IP anonymizaci (Maskování IP adres). Google ořízne/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro uživatele z členských států Evropské unie a rovněž pro uživatele z jiných zemí, jež jsou stranami Dohody o vytvoření Evropského hospodářského prostoru.
Pouze ve výjimečných případech je na servery společnosti Google v USA odeslána úplná IP adresa, která je následně zkrácena.
Společnost Google použije tyto informace jménem poskytovatele webového serveru pro účely vyhodnocení, jakým způsobem užíváte webové stránky, k sestavení statistik aktivit na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování jiných služeb vztahujících se k aktivitám na webových stránkách a k využívání sítě Internet pro provozovatele webových stránek.
Google nebude vaši IP adresu spojovat se žádnými jinými údaji, které má v držení.

Máte právo odmítnout používání souborů cookie. To učiníte tak, že v rámci svého prohlížeče vyberete příslušné nastavení. Mějte však na paměti, že pokud to učiníte, možná nebudete schopni využívat plnou funkčnost tohoto webového serveru.
Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a užívání údajů (jako jsou soubory cookie a IP adresy) prostřednictvím stažení a instalace pluginu pro prohlížeč, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Další informace o podmínkách týkajících se užívání osobních údajů a ochrany soukromí najdete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html; https://www.google.de/intl/en_uk/policies/; https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906

Kromě toho využíváme službu Google Universal Analytics ke zpracování dat ze služby AdWords a soubory cookie služby DoubleClick pro statistické účely. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete tuto volbu zablokovat prostřednictvím použití funkce pro nastavení viditelnosti dat: (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en)

6. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro užívání Google +1

Tlačítko Google +1 je způsob, jak veřejně sdílet informace se světem. Tlačítko Google +1 pomáhá vám i jiným osobám získat personalizované informace od Google a od partnerů. Vaše tlačítko Google +1 se může ostatním jevit jako anotace se jménem a fotografií z vašeho profilu zaregistrovaného v rámci služeb Google (jako například ve výsledcích vyhledávání nebo na vašem profilu na Google) nebo kdekoli jinde na webových stránkách a reklamách na síti Internet.
Google zaznamenává informace o vaší aktivitě Google +1, aby vám i ostatním uživatelům zajistil lepší práci se službami Googlu. Chcete-li používat tlačítko Google +1, musíte mít veřejný profil na Googlu, který je viditelný pro veřejnost, což zahrnuje minimálně jméno, jež jste si pro profil zvolili. Toto jméno se bude používat napříč službami Googlu a v některých případech může nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu na základě vašeho účtu Google. Google může vaši identitu z profilu na Googlu zobrazit osobám, které mají vaši e-mailovou adresu nebo jiné identifikační údaje.

Kromě výše uvedeného, využívá Google +1 údaje, které jste poskytli, v souladu s příslušnými politikami ochrany soukromí, jak jsou uvedeny na adrese https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Google může vydat souhrnné statistiky aktivit uživatele v rámci Google +1 a přenést tyto informace na uživatele a partnery jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo napojené webové servery.

7. Prohlášení o ochraně soukromí pro užívání pluginů Facebook (tlačítko Líbí se mi) a pro službu Remarketing

Naše webové stránky využívají pluginy sociálních sítí (dále jen „pluginy“) a remarketingové značky poskytované sociální sítí facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Pluginy jsou identifikovány prostřednictvím loga Facebooku nebo tlačítkem „Líbí se mi“ (dále jen „tlačítko Líbí se mi“) na našich webových stránkách. Přehled pluginů sociální sítě Facebook je k dispozici na adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Jestliže z našich webových stránek vyvoláte stránku obsahující plugin tohoto typu, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku. Facebook přenese obsah pluginu přímo do vašeho prohlížeče a vloží jej na webovou stránku. V případě přístupu k pluginu je Facebook informován o skutečnosti, že jste na našich webových stránkách vyvolali příslušnou stránku. Pokud jste přihlášeni k Facebooku, vaše návštěva může být propojena s vaším účtem na Facebooku. V případě vaší interakce s pluginy (například kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“) nebo v případě zadání nějakého komentáře se příslušná informace přenese přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a ten ji uloží. Důvod pro pořízení údajů, rozsah pořízených údajů, informace o tom, jakým způsobem jsou údaje sociální sítí Facebook zpracovávány a používány, a rovněž vaše práva v tomto ohledu a volby umožňující nastavení pro ochranu vašeho soukromí, najdete na stránce Facebooku týkající se ochrany soukromí (www.facebook.com/policy.php). Pokud si nepřejete, aby o vás Facebook prostřednictvím našich webových stránek shromažďoval údaje, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit nebo musíte zablokovat pluginy Facebooku prostřednictvím instalace doplňků pro váš prohlížeč (jako je například  „Facebook Blocker“).

8. Zpravodaj

Na našich webových stránkách nabízíme zpravodaj, jehož odběr si můžete zaregistrovat. Registrací odběru zpravodaje vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vaši e-mailovou adresu uložíme do naší databáze a že vám budeme zasílat zpravodaj. Vaše e-mailová adresa bude použita výhradně pro účely zasílání našeho zpravodaje nebo pro účely, s nimiž vyjádříte souhlas. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného přímo ve zpravodaji nebo zasláním žádosti o zrušení odběru na e-mailovou adresu info@hoval.com.

Copyright 2015 - Hoval Aktiengesellschaft

Naposledy aktualizováno 21. 4. 2015
 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.