3 hlavní důvody: Proč není nutné obávat se přenosu virů u větracího systému HomeVent

◄ Zpět do přehledu blogu
Řízené ventilační systémy pro domácnosti zajišťují ideální vnitřní klima - stálý přísun čerstvého vzduchu, ideální vlhkost a sníženou expozici alergenů, to jsou jen tři z mnoha výhod, které naše jednotka HomeVent® poskytuje majitelům domů. Ale jaký má vliv větrací jednotka HomeVent® na přenos virů např. SARS-CoV-2? Existuje riziko, že rotor výměníku tepla napomáhá distribuci koronaviru uvnitř budovy? Ne! Zde jsou tři důvody, proč není třeba se obávat.

Důvod 1: Dodržováním ideální vlhkosti předcházíme infekcím

HomeVent a detail výměníku
Hoval HomeVent® je založen na entalpickém rotačním výměníku, který přenáší latentní teplo ve formě molekul vodní páry. Tím se zabrání nadměrnému zvlhčování odpadního vzduchu a zároveň dochází ke zpětnému získávání až 90% vlhkosti, což je velkou výhodou zejména v zimních měsících. Pokud jde o pandemii SARS-CoV-2, jak WHO, tak ASHRAE uvedly, že kromě pravidelného větrání vnitřních prostor je důležité také udržování ideální teploty a vlhkosti, protože to snižuje riziko přenosu virů a také náchylnost dýchacích cest k chorobám. Jako ideální vhlkost ve vnitřních prostorách je odborníky doporučena hodnota relativní vlhkosti vzduchu mezi 40-60%. Komfortní větrací systém HomeVent® zajistí dodržení ideální vlhkosti vzduchu uvnitř vašeho domova.

Důvod 2: Viry nemohou přilnout k povrchu integrovaného výměníku tepla

Entalpický rotační výměník, který je umístěn v jednotce HomeVent®, je speciálně upraven tak, aby vytvořil hygroskopický povrch s rozměry pórů, na který se mohou vázat pouze molekuly vody (velikost: 2,6 angstromů = 0,26 nm). Například CO2 a další plynné znečišťující látky tvoří větší molekuly, a proto se nemohou hromadit na povrchu. Viry a bakterie jsou také podstatně větší, například SARS-CoV-2 se pohybuje mezi 1000 a 1500 angstromy, což znamená, že je mnohem větší než molekula vody. Viry nebo bakterie se proto nemohou vázat na povrch entalpického rotačního výměníku od firmy Hoval.

Důvod 3: Vhodné umístění ventilátorů zabraňuje znečištění přiváděného vzduchu

homevent---technick---rozbor.jpg
Pokud dojde k úniku v komfortním větracím systému, může dojít ke kontaminaci přiváděného vzduchu odváděným vzduchem, který může obsahovat např. koronavirus. Tyto úniky však nezávisí jen na typu tepelného výměníku, ale také na všech částech, které tvoří jednotku ventilátoru a na jeho umístění ve vztahu k proudění vzduchu.
Správné umístění ventilátorů ve vztahu k tepelnému výměníku může minimalizovat nebo eliminovat riziko přenosu odváděného vzduchu na přiváděný vzduch. Úniky často představuje 1–2% objemového průtoku vzduchu, ale mohou tvořit dokonce až 5% nebo více, pokud nejsou ventilátory správně umístěny. V komfortních větracích systémech HomeVent® je ventilátor přiváděného vzduchu umístěn přímo na vstupu venkovního vzduchu do jednotky, což znamená, že přiváděný vzduch je v přetlaku. Současně je  odvodní ventilátor umístěn přímo na výstupu odpadního vzduchu z jednotky a díky tomu je vytvořen podtlak na straně odváděného vzduchu. Tato speciální konstrukce, která je použita v případě komfortních větracích jednotek HomeVent®,  zajišťuje, že odváděný vzduch nemůže být tlačen ve směru přiváděného vzduchu a nemůže tak dojít k znečištění přiváděného vzduchu. Nanejvýš je část proudu čerstvého vzduchu odváděna odpadním vzduchem pryč do venkovního prostředí.

Bezpečnost komfortních větracích jednotek Hoval ověřena nezávislými ústavy

Bezpečnost výměníků tepla, používaných ve větracích jednotkách, by měla být vždy hodnocena pomocí měření prováděných neutrálními zkušebními ústavy podle EN 13141-7. To je v současné době jediný referenční bod, jehož prostřednictvím lze objektivně porovnávat různé bytové větrací jednotky z hlediska termodynamické účinnosti a rizika přenosu odváděného vzduchu do proudu přiváděného vzduchu. Proto jsme provedli testy těsnosti komfortních větracích jednotek HomeVent® s integrovaným entalpickým rotačním výměníkem, který umožňuje nejenom zpětné získávání tepla, ale také vlhkosti. Níže jsou uvedeny naměřené hodnoty:

  • HomeVent Comfort FR (201): únik 0% (Lucerne University of Applied Sciences and Arts Cert.N°HP-161656-1)
  • HomeVent Comfort FR (251): únik 0% (Lucerne University of Applied Sciences and Arts Cert.N°HP-161656-2)
  • HomeVent Comfort FR (301): únik 0% (Lucerne University of Applied Sciences and Arts Cert.N°HP-161656-3)
  • HomeVent Comfort FRT (251): únik 0.29% (TÜV SÜD GmbH Cert.N°WRG 508-A)
  • HomeVent Comfort FRT (351): únik 0.25% (TÜV SÜD GmbH Cert.N°WRG 508-B)
  • HomeVent Comfort FRT (451): únik 0.30% (TÜV SÜD GmbH Cert.N°WRG 508-C Rev.1)
Stručně řečeno, pokud porovnáme riziko šíření viru SARS-CoV-2 u entalpických rotačních výměníků - například těch, které jsou instalovány v komfortních větracích jednotkách HomeVent®, bylo zjištěno, že nejsou více nebezpečné než systémy s deskovými rekuperátory. V případě, že jsou systémy správně navrženy, jsou entalpické rotační výměníky ještě bezpečnější.
Pokud máte zájem o více informací o komfortní ventilaci Hoval HomeVent®, neváhejte kontaktovat náš tým obchodních zástupců, kteří rádi na jakýkoliv z Vašich dotazů odpoví nebo poskytnou přímo nabídku či poradenství v oblasti řešení právě pro Váš projekt.
Autor
Lucie Janovicova