Plynový kotel: Jak ušetřit náklady na energii díky pravidelným prohlídkám?

◄ Zpět do přehledu blogu

Domluvte se na pravidelné roční kontrole vašeho kotle s vaším servisním technikem, ideálně před začátkem sezóny.
S vyčištěným a seřízeným plynovým kotlem se vyhnete možným poruchám a navíc ušetříte energii. 

V našich klimatických podmínkách může topný systém pracovat po dobu i osmi měsíců. Životnost kotle prodlužuje každoroční údržba odborníkem.
Díky pravidelné údržbě bude váš plynový kotel fungovat lépe a spálí méně paliva – navíc se při prohlídce identifikují nedostatatky vašeho plynového kotle.
Právě po několika měsíční pauze je dobré nechat provést pravidelnou prohlídku autorizovaným servisním technikem  – nejideálnější čas je před začátkem sezóny. 

Identifikujte případný problém na vašem kotli včas a šetřete peníze

Vadný topný systém ohrožuje vaši bezpečnost a uvolňuje větší množství znečišťujících látek. Léta zanedbávání můžou mít za následek únik plynu nebo usazení kalů uvnitř kotlového tělesa plynového kotle. Čím dříve se identifikují drobné vady, tím je levnější oprava plynového kotle. Pokud bude provedena každoroční prohlídka plynového kotle odborníkem, lze ušetřit náklady na energii.

Revize plynového kotle: Úkol pouze pro autorizované servisní techniky

Plynové kotle jsou komplexní zařízení se specifickými komponenty a přesně nastavenou regulací. K provádění servisních prací včetně pravidelné roční prolídky kotle doporučujeme odborníka – v ideálním případě servisního technikapřímo od výrobce vašeho kotle. Máte-li uzavřenou servisní smlouvu, budete moci těžit z rozšířené záruky, slevy na pozáruční údržbu či mnoha dalších benefitů.

Šest nejdůležitější kroků údržby plynového kotle

1. Záruční list a předcházející protokoly: Poskytnout servisnímu technikovi dokumentaci o plynovém kotli a informovat ho o nesrovnalostech a problémech.

2. Výměník tepla: Je velmi důležité vyčistit a provést kontrolu výměníku tepla. Často dochází k usazování sedimentů a dehtových látek na přenosových plochách výměníku. Tyto nečistoty musejí být pečlivě odstraněny.

3. Plynový hořák: Plynový hořák se musí demontovat, vyčistit a namontovat zpět do správné polohy; zapalovací a ionizační elektroda musí být rovněž kontrolována.

4. Expanzní nádoba: Tlak v nádobě a spojení mezi nádobou a zařízením musí být kontrolováno.

5. Senzory a kabelové konektory: Servisní technik zkontroluje všechny senzory a těsnost kabelových spojek.

6. Protokol: Servisní technik je povinen předat protokol, ve kterém jsou uvedeny všechny činnosti, které provedl.

Kominík pro každoroční prohlídky komínů

Bez ohledu na to, zda máte kotel na uhlí, nebo na zemní plyn s uzavřenou spalovací komorou, budete potřebovat kominíka pro roční prohlídky spalinových cest a přívodu spalovacího vzduchu. Tato kontrola je povinná a nemůžete ji udělat na vlastní pěst. Nezapomeňte však požadovat protokol o provedené kontrole.

UltraGas® Plynový kondenzační kotel

Objevte naše vysoce efektivní, nízkoemisní a flexibilně kombinovatelné plynové kotle!

Vše o našich plynových kotlech ZDE!
Autor
Stefan Müller