Kabinová kotelna Hoval Cabin Slim

◄ Zpět do přehledu blogu
Při rozhodování o výstavbě venkovní kotelny nemusí investor nutně použít standardní kontejnerové řešení, které má velkou zastavěnou půdorysnou plochu a je vzdálené od budovy. Alternativou k takovým kotelnám je výběr kotlů ve venkovním plášti, které naleznete v nabídce Hoval jako kompaktní kabinovou kotelnu Hoval Cabin Slim. Lze ji umístit kdekoli: venku vedle budovy nebo na střeše objektu.
Ve fázi návrhu plynové kotelny mohou investor spolu s architektem narážet na různé překážky a nevýhody umístění kotelny uvnitř budovy. Často se setkáváme s případem, že vzhledem k celkovému výkonu projektované kotelny a prostorovým omezením není možné kotelnu umísit v suterénu. Je tedy často nutné přemístit ji až do posledního patra budovy, na střechu nebo mimo budovu. Kabinová kotelna Hoval Cabin Slim je v takovém případě skvělým řešením, protože zabírá málo místa a zároveň umožňuje snadný přístup ke všem prvkům pro servisní a provozní úkony. Jaké požadavky musí splňovat plynová kotelna? Jaká jsou pravidla pro stavbu kabinové neboli kontejnerové kotelny? A jaké jsou přednosti venkovní kabinové kotelny Hoval? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v našem článku.

Jaké požadavky musí splňovat plynová kotelna?

Mezi mnoho požadavků, které musí aktuálně navrhované kotelny splňovat, patří například: vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti nízkotlakých kotelen, osvědčená ustanovení ČSN 07 0703 a TPG 908 02. Pro účely ČSN 07 0703 jsou plynové kotelny rozděleny do tří kategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů: Kotelna I. kategorie, II. kategorie a III. kategorie. V některých případech však mohou pro investory tato nařízení často znamenat velká omezení.

Například rekonstrukce nebo rozšíření stávajícího objektu s sebou přináší nutnost zvýšení celkové kapacity plynové kotelny umístěné nejčastěji v suterénu. S tím je většinou spojen problém s přístupností a nedostatečnou velikostí stávajících prostor kotelny – pak je nutné rozšíření kotelny nebo vybudování kotelny nové. Vybudovat takový dodatečný prostor ve stávající budově může být nákladné a ne vždy možné, proto se přímo nabízí využít kabinovou kotelnu pro venkovní instalaci.

S podobným problémem se setkáváme nejčastěji v průmyslových stavbách, ale výjimkou nejsou ani bytové domy. Proto se řada investorů rozhoduje umístit plynovou kotelnu mimo budovu. Toto řešení přináší benefity v podobě většího užitného prostoru uvnitř budov a zároveň odpadá nutnost instalovat plynovou kotelnu v posledním patře budovy - což je obvykle nejdražší obytné podlaží v celém objektu. Důležitým aspektem je také skutečnost, že topné zařízení instalované na střeše neovlivňuje maximální výšku budovy, kterou předpokládá Územní plán.

Kabinová kotelna pro venkovní instalaci

CabinSlim_Hradek nad Nisou1
Srdcem kompaktní kabinové kotelny Cabin Slim jsou stacionární plynové kondenzační kotle UltraGas® 2 v jednoduchém nebo dvojitém provedení nebo nástěnné plynové kotle TopGas® (zapojené v kaskádě). Dle konkrétního projektu může kotelna obsahovat i všechny komponenty a prvky potřebné nejen pro výrobu tepla, ale i pro přípravu teplé vody a bezpečný provoz. Je rovnou připravena k použití a instalována v již připravené konstrukci, maximálně chráněné proti vnějším vlivům, jako jsou déšť, sníh i vysoký mráz (kotle jsou přizpůsobeny k provozu na glykolovém roztoku). Cílový výkon takových kotelen může být od 70 do dokonce 3 100 kW.
CabinSlim_Hradek nad Nisou1
Cabin Slim lze umístit přímo vedle stěny stávající budovy a do suterénu lze instalovat další armatury a regulátory pro vnitřní instalaci. Takové řešení je pro investory mimořádně atraktivní, protože zkracuje proces související s projektováním a získáním stavebního povolení  a zároveň zajišťuje levnou výrobu tepla pro obyvatele.

Cabin Slim – hlavní výhody

  • Samonosná konstrukce kabinové kotelny umožňuje její umístění přímo vedle budovy nebo na střechu objektu díky nejvyšší ochraně před nepříznivými vlivy počasí (např. déšť, sníh). Prostory ve Vašem stávajícím či nově plánovaném objektu tak můžete využít pro jiné účely např. pro výrobu, garáže nebo komerční prostory.
  • Cabin Slim lze umístit v blízkosti fasády objektu, díky čemuž je možné vést spalinový komín po fasádě. Topné okruhy mezi objektem a externě umístěnými plynovými kotli mohou být provedeny jako izolovaný vodní okruh nebo je možné využít jako médium glykol. Rozdělovač a sběrač může být umístěný v kabinové kotelně nebo přímo v budově. Díky vysoké adaptabilitě, širokému účelu a jednoduchému ovládání je Cabin Slim preferovanou volbou zejména v průmyslových stavbách.
  • Nehrozí zamrznutí topného systému - kotle UltraGas® nevyžadují minimální průtok, protože mají velkou vodní kapacitu (a to má za následek nižší hydraulický odpor). Dále je možné ovládat zařízení pomocí dotykového panelu instalovaného v technické místnosti uvnitř objektu. Pokud je zařízení instalováno na střeše, odpadá realizace mnohdy problémového rozvodu plynu uvnitř budovy.
  • Nakonec bychom neměli opomenout zmínit, že v případě nově projektovaných budov, kde je požadováno splnění maximálního EP (index primární energie), lze využít hybridních systémů. Kotle v provedení Cabin Slim mohou pracovat s velkými tepelnými čerpadly, např. s tepelnými čerpadly vzduch/voda Hoval Belaria®.
Pro více informací se neváhejte obrátit na jednoho z našich specialistů, který Vám poskytne technickou konzultaci a zodpoví všechny otázky ohledně venkovní kabinové kotelny Cabin Slim.
Autor
Lucie Janovicova