HomeVent® comfort ERT (250-450)
odváděný vzduch
odpadní vzduch
přiváděný vzduch
čerstvý vzduch
předfiltr

Omyvatelný předfiltr, který zadrží větší částice a chmýří, ale také hmyz.

filtr

Lehce odnímatelný kazetový filtr s velkou fintrační plochou a nízkou tlakovou ztrátou.

entalpický rotační výměník

Entalpický rotační regenerační výměník, který dokáže zpětně získávat nejenom teplo ale i vlhkost z odváděného vzduchu podle potřeby. Tyto procesy jsou řízeny automaticky v závislosti na požadovaných parametrech vnitřního prostředí.

ventilátory

Ventilátory s EC motory s dozadu zahnutými lopatkami pro vysokou účinnost a nízkou hladinu hluku.

HomeVent® comfort ERT (250-450)

HomeVent® má vše pod kontrolou.

Komfortní větrací jednotka HomeVent® zajišťuje požadovanou kvalitu vzduchu v obytných prostorách. Jedná se o centralizovanou a velice kompaktní větrací jednotku, která je určena zejména pro větrání rodinných domů a bytů. Jednotka je součástí větracího systému HomeVent® zajišťující komfortní řízené větrání obytných prostor a plnící následující funkce: 

  • Přívod venkovního vzduchu zbaveného pylu, znečišťujících látek, jemného prachu a spórů plísní.
  • Rychlý odvod znehodnoceného vzduchu (CO2, aerosoly, nadměrná vlhkost, pachy atd.)
  • Úsporu energií díky kombinaci zpětného získávání tepla a vlhkosti a inteligentního řídícího systému, který reguluje provoz jednotky v závislosti na počasí.


Společně v jednom směru – to je heslo pro jednotku HomeVent® comfort ERT. Všechny vzduchové kanály jdou jedním směrem, rovnou nahoru. To v kombinaci s kompaktním rozměrem napomáhá max. úspoře místa. Jednotku lze instalovat i do standardní evropské skříně. 

Snižuje náklady
Šetří přírodní zdroje
Úspora místa daná kompaktními rozměry
Vytváří příjemné a zdravé klima v interiéru