HomeVent® ER
Přiváděný vzduch
Odváděný vzduch
Filtr

Lehce odnímatelný kazetový filtr s velkou filtrační plochou a nízkou tlakovou ztrátou.

Entalpický rotační výměník

Entalpický regenerační rotační výměník, který dokáže zpětně získávat nejenom teplo, ale i vlhkost z odváděného vzduchu podle potřeby. Tyto procesy jsou řízeny automaticky v závislosti na požadovaných parametrech vnitřního prostředí.

Odstředivé ventilátory

Ventilátory s EC motory a trojrozměrnou geometrií lopatek pro vysoké rychlosti průtoku vzduchu, vysokou účinnost a nízkou hladinu hluku.

Odpadní vzduch
Čerstvý vzduch

HomeVent® ER

Komfortní větrací jednotka s automatickou regulací a zpětným získáváním tepla a vlhkosti pro instalaci v libovolné poloze. Jednotky lze nainstalovat ve vnitřním i chráněném vnějším prostředí.

Max. průtok: 400 m³/h
Možnosti využití: bytové jednotky, rodinné domy – pro nové budovy.Optimální kvalita vzduchu vytváří zdravé klima.
Šetří peníze a chrání zdroje.
Úspora místa daná flexibilní instalací.
Díky prvkům tlumícím hluk je ventilátor tak tichý, že jej neuslyšíte.
Příliš suchý vzduch dráždí dýchací cesty a příliš vlhký vzduch podporuje růst plísní. Jednotka HomeVent® ER zajišťuje přívod čerstvého vzduchu – automaticky a nepřetržitě. Díky možnosti zpětného získávání vlhkosti vytváří zdravé vnitřní klima a udržuje ideální vlhkost mezi 40 a 60 procenty. Bylo prokázáno, že při udržení relativní vlhkosti v ideálním rozmezí je přenos virů v aerosolech výrazně nižší. Integrované snímače CO2  nepřetržitě monitorují kvalitu vzduchu a upravují výkon podle aktuálních požadavků Výsledkem je okamžité automatické odsávání nepříjemného zápachu. Teplo a komfort zůstávají.
Díky prvkům tlumícím hluk je znehodnocený vzduch bezhlučně nahrazován čerstvým vzduchem, aniž byste museli otevírat okna.
Větrání bez nutnosti otevírání oken šetří peníze: obou cílů lze dosáhnout zároveň. Náklady na vytápění se snižují a současně lze udržovat teplotu a vlhkost vzduchu jako výsledek zpětného získávání tepla a vlhkosti s překvapivě vysokou účinností. Jednotka ve skutečnosti šetří více energie, než sama spotřebovává. Nasávaný čerstvý vzduch není třeba elektricky předehřívat.
Výjimečně vysoké účinnosti se dosahuje rychlostí průtoku vzduchu 400 m³/h. Takový výkon je u jednotky této velikosti ojedinělý . Ke značně vysoké účinnosti přispívá také entalpický rotační výměník tepla. Optimální kvality vzduchu v místnosti je dosaženo zpětným získáváním tepla a vlhkosti. Všechny tyto parametry přispívají k mimořádně vysoké účinnosti jednotky HomeVent® ER.
Ve vašem domově neexistuje místo, kde by komfortní větrací jednotka nemohla být nainstalována. Ve vnitřním nebo chráněném vnějším prostředí je zapotřebí pouze malý prostor – jednotku lze instalovat vertikálně, horizontálně, zavěšením, diagonálně nebo příčně. Jednotka HomeVent® ER se flexibilně přizpůsobuje prostředí a stane se tak nenápadnou součástí vašeho domova.
Větrání, vytápění a příprava teplé vody: jeden řídící systém pro ovládání všeho? Prostorový modul zcela autonomní regulace TopTronic® E představuje komfort navíc! Řídicí systém TopTronic® E přijímá spolehlivé předpovědi počasí pro vaši lokalitu z Internetu a reguluje tak provoz jednotky v závislosti na počasí. Šetříte energii bez obav týkajících se nákladů nebo životního prostředí a nemusíte přitom slevit ze svých nároků na komfort. Systém lze také ovládat prostřednictvím aplikace HovalConnect. Regulátor systému TopTronic® E nabízí širokou řadu možností.