Odpovědnost

Práce pro ty nejprestižnější značky je to, co nás pohání v našem každodenním úsilí. Úspěch s sebou ale nese mimořádnou odpovědnost, kterou si my v Hovalu plně uvědomujeme.

Abychom maximálně naplnili požadavky a přání našich klientů a stále patřili mezi respektovanou a vysoce uznávanou společnost, zaměřujeme se nejen na současné potřeby trhu, ale jsme především otevření všem novým a netradičním myšlenkám a inovacím. Vyvíjíme maximální úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a pomáháme zlepšovat účinnost i kvalitu stávajících výrobků, které se tak stávají bezpečnějšími, ekonomičtějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.

Přijímáme odpovědnost za energii a životní prostředí

Pro skupinu Hoval je téma odpovědnosti za svou činnost důležitým prvkem. Naše systémy pro vytápění a klimatizaci navrhujeme a vyvíjíme s vědomím plné odpovědnosti tak, abychom v nejvyšší možné míře přispěli k ochraně životního prostředí a podpořili udržitelný rozvoj. Zaměřujeme se na provozní ekologii a všechny druhy aktivit, které jsou k přírodě šetrné.

Udržitelnost patřila k důležitým tématům skupiny Hoval už od jejího samotného založení a firemní heslo „S odpovědností k energii a životnímu prostředí“ se stalo jedním z jejích základních stavebních prvků. Cestou trvalé udržitelnosti jsme šli vždy a půjdeme i nadále, je to určující směr naší práce.

Společenská odpovědnost

Soustřeďujeme svou pozornost tam, kde můžeme něčeho smysluplného dosáhnout.

Jsme si vědomi toho, že bez zdravého životního prostředí bychom se nemohli dál rozvíjet. Ekologie a udržitelný rozvoj je pro nás hlavní prioritou, která je zahrnuta ve všech firemních hodnotách a procesech. Zaměřujeme svou pozornost na ekologické materiály a maximální účinnost provozu a efektivitu životního cyklu výrobku.

Klademe vysoký důraz na spokojenost a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Uplatňujeme rovné příležitosti na pracovišti a maximálně podporujeme slaďování práce a rodiny či osobního života. Budujeme a udržujeme rodinnou firemní kulturu a to i včetně stylu řízení. Právě takový přístup nám umožňuje vytvářet si pevné vazby napříč celou společností a podporuje pozitivní pracovní atmosféru.

Odmítáme jakékoliv korupční chování, podnikáme pouze takové aktivity, které jsou v souladu se zákonem a podporují transparentnost a férovou hospodářskou soutěž.

Přečtěte si o našich dalších firemních hodnotách, které ctíme >>>>