FIT VUT v Brně

Projekt rekonstrukce budovy pivovaru v areálu Fakulty informačních technologií VUT v Brně

V rámci projektu 6. rámcového programu EU s názvem BRITA in PuBs (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings) byl objekt bývalého pivovaru zrekonstruován jako studentské centrum Fakulty informačních technologií, VUT v Brně. Cílem investice bylo vytvořit prostředí s maximálním komfortem a minimální spotřebou energie. Při rekonstrukci dokončené v únoru 2007 bylo využito množství moderních technologií s cílem snížit energetickou náročnost objektu. V budově je například použito individuální řízení vytápění, VRV chladící systém, fotovoltaické panely a také větrání řízené na základě sledování kvality vzduchu.

Nejstarší část budovy pivovaru byla vystavěna v 70-tých letech 18.století a nachází se v historické části města. Renovace objektu znamenala kompletní změnu v užívání. Původně průmyslová budova byla přestavěna na společenské a kulturní centrum pro studenty a akademické pracovníky.

Šetrný systém Hoval vytápí celou budovu FIT v Brně

Pro vytápění byla v minulosti používána pouze malá uhelná kamna, nebyl využíván žádný chladící systém ani systém pro větrání. Nově navržené řešení zahrnovalo kompletní změnu koncepce budovy a samotná konstrukce budovy limitovala volbu vhodného systému. Univerzita se rozhodla investovat do šetrného systému kombinovaného vytápění zahrnujícího dva plynové kondenzační kotle Hoval UltraGas, každý o nominálním výkonu 350kW. Jejich návratnost byla ve srovnání s nekondenzačními kotli mnohem větší a provozní náklady dlouhodobě nižší.

Použitá technologie Hoval dosahuje až 15% lepší přeměny energie plynu na využité teplo. V topném systému ubytovny je zvýšení účinnosti odhadováno na 5%, při provozu využívající optimální podmínky pro efekt kondenzace až o 10%. Takto navržené a použité systémové řešení zaručilo návratnost 4-5 let, což bylo pro univerzitu příznivé zjištění.

Požadavkem investora VUT v Brně byla integrace kontroly a monitorování budovy v nadřazeném systému ovládání. Ten umožňuje kontrolovat a monitorovat veškeré systémy, včetně technologie Hoval určené pro vytápění, čímž je podpořeno úsilí zaručující optimální provoz a spotřebu energií.

Projekt BRITA, uplatňující inovativní a efektivní řešení rekonstrukce budov s cílem snížit spotřebu energie a zapojit obnovitelné zdroje za předpokladu minimálního navýšení investičních nákladů, je tak dalším z úspěšných řešení, ve kterém technologie Hoval zastává své místo.

Prohlédněte si naše další reference
Zeptejte se odborníka Hoval na nejlepší řešení vaší investice  


 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.