Rekonstrukce logistické haly přinesla úsporu přes 2 miliony korun ročně

◄ Zpět do přehledu blogu

Případová studie komplexního řešení Lekkerland popisuje úspěšný projekt, který vznikl za pomoci a podpory specialistů Hoval.

Před zamýšlenou investicí švýcarského investora, firmy zabývající se logistikou, byl připraven návrh komplexního řešení zahrnujícího rekonstrukci a novostavbu logistické haly. Projekt vycházel z vlastností stávající budovy s celkovou výměrou 18 000 m2, výškou regálů 12 m, spotřebou energie 1783 hod/rok, tepelnými ztrátami 1 335 kW a cenou energie 50 €/MWh.  Halou prochází rychloobrátkové zboží, běžná vnitřní teplota se pohybuje na úrovni 15 ºC. Lze uvažovat s provozem 24 hodin, 365 dní v roce.

Pro zajištění maximálních úspor bylo navrženo komplexní řešení zahrnující kondenzační kotel Hoval UltraGas 450 a 900D (tedy skupinu kotlů o celkovém výkonu 3 x 450 kW), 29 cirkulačních jednotek Hoval TopVent® DHV-9/C a regulaci Hoval.

Předpokládáme-li rekonstrukci skladové haly zahrnující navržené systémové řešení, podaří se roční spotřebu energie snížit o 80 536 € (2 214 740 Kč) ročně. V případě novostavby byla připravena studie porovnávající roční provozní náklady s průměrným konkurenčním řešením, dosahující snížení provozních nákladů o 51 731 € (1 422 602 Kč) ročně. Porovnání demonstruje následující obrázek.

3-6.png
Obrázek č.1 Porovnání ročních provozních nákladů skladu Lekkerland
V daném případě až 30% úspory díky nižší spotřebě vznikající odstraněním stratifikace teplého vzduchu v hale, až 15% úspory dosahované využitím kondenzační technologie a úspory pokrytím spotřeby teplé vody solárním ohřevem (až 60% proti původním nákladům na ohřev teplé vody).

Z výše uvedeného tak lze závěrem říci, že pomocí systémových řešení a jejich správné aplikaci v rámci výstavby či rekonstrukce lze zajistit významné provozní úspory. Vhodně připravený projekt nepřekvapí s nečekanými výdaji, provozovateli ušetří značné provozní úspory v nákladech na energie.


Líbí se vám tato případová studie? Sdílejte ji se svými kolegy!
Autor
Adela Lustykova