Pravda nebo lež? 7 mýtů o tepelných čerpadlech

◄ Zpět do přehledu blogu

V souvislosti s rostoucí poptávkou po ekologických řešeních, vyvolanou zjevnými účinky globálního oteplování a nejistotou ohledně vývoje cen a zásob fosilních paliv na celém světě, se pro vytápění domácností prosazují alternativní zdroje. Tepelné čerpadlo patří mezi několik technologií, které jsou schopny splnit současně očekávání týkající se kvality a návratnosti vložených investic. Jak se popularita tepelných čerpadel rok od roku výrazně zvyšuje, šíří se také mýty spojené s jejich provozem a vlastnostmi. Abychom předešli dezinformacím, rozhodli jsme se vyvrátit nejčastější mýty jejich vysvětlením s použitím reálných argumentů.

1. Tepelná čerpadla jsou příliš drahá

conto-termico-2-0_.jpg

Spolehlivé a dobře instalované tepelné čerpadlo může snížit náklady na vytápění vašeho domova.
Vaše počáteční investice může mít velmi krátkou návratnost. Ve srovnání se standardně používaným řešením s plynovými kotli může představovat navýšení investice o cca 60%. Tepelná čerpadla představují ekologické řešení, jejichž použití je ve většině zemí Evropské unie dotováno státními programy , mezi něž patří například i program Nová zelená úsporám. Tento program Ministerstva životního prostředí nabízí pro bytové domy a rodinné domy možnost instalace řešení vedoucího k úsporám energie s využitím dotačních prostředků.

2. Tepelná čerpadla mají při velmi nízkých teplotách nízkou účinnost

U tepelných čerpadel vzduch-voda (například Belaria) se v případě poklesu venkovní teploty pod nastavenou hodnotu aktivuje v případě potřeby přídavný elektrický ohřev. Projektant podle projektového výpočtu určí tzv. bivalentní bod, od kterého tepelné čerpadlo nepokrývá celkový požadavek na vytápění budovy a připíná se přídavný elektrický ohřev. Pokud například teplota klesne pod -5 °C (stanovený bivalentní bod) a potřebu vytápění budovy již nemůže plně zajistit tepelné čerpadlo, kompenzuje se nedostatek výkonu aktivací alternativního zdroje tepla – elektrického ohřevu.
Tepelná čerpadla vzduch-voda mohou díky nejnovější technologii relativně účinně fungovat i při teplotách blížícím se k -20 °C.
Geotermální tepelná čerpadla (například Thermalia) využívají podzemní vodu, která se nachází hluboko pod povrchem, kde je teplota po celý rok téměř konstantní, na rozdíl od venkovních teplot, u kterých dochází k výrazným výkyvů.V takovém případě tepelné čerpadlo funguje s realtivně konstantní účinností bez ohledu na venkovní teploty.

3. Tepelná čerpadla se používají výhradně pro účely vytápění

V případě tohoto mýtu není pojem „tepelné čerpadlo“ úplně ideální volba názvu. Zjednodušeně definováno, tepelné čerpadlo je stroj, který umožňuje přenos tepelné energie mezi hmotami v opačném směru než by fungovala přirozená výměna energie. Představuje kompletní sestavu technických zařízení, kterými lze přestavit vnitřní uspořádání pracovního okruhu, což v důsledku umožňuje obrátit směr toku energie a tedy přepnutí z funkce vytápění na funkci chlazení. Distribuci chladu do místností lze zajistit kupříkladu jednotkami fan-coil. Vzduchovody musí být dobře izolovány.

4. Tepelná čerpadla jsou hlučná

Na počátku svého vývoje, měla tepelná čerpadla s kompresory dle starých technologií vyšší hladinu akustického výkonu, asi 76 dB. Hladina akustického výkonu venkovní jednotky (v našem případě pro tepelné čerpadlo Belaria) je během vytápění 54–57 dB, v závislosti na velikosti čerpadla. V praxi se zpravidla udávají hodnoty akustického tlaku, které jsou závislé na vzdálenosti od zdroje hluku a pro stejný příklad se pohybují v mezích 35–38 dB pro odstup 5 m a 29–32 dB v 10 m. Tyto hodnoty jsou referenční pro jednotku umístěnou podél stěny budovy. Pokud je venkovní jednotka ve volném prostoru, jsou tyto hodnoty nižší o 3 dB. Při instalaci v rohu, se hodnoty akustického tlaku zvyšují o 3 dB v důsledku reflexe. Zdroji hluku jsou ventilátor a kompresor. (V posledních letech došlo k významnému vývoji v oblasti technologie kompresorů, hladina hluku byla zásadně redukována, což platí zejména v případě spirálového kompresoru ve srovnání s pístovými kompresory, které byly používány v minulosti také u malých výkonů).

Nicméně rozdíl mezi hladinou akustického výkonu (akustická energie emitovaná zařízením) a vnímánou hladinou akustického tlaku, což představuje vnímané hlukové imise, je ovlivněn řadou faktorů: podmínkami instalace, zvukovou izolací atd.

Pro snadné srovnání s jinými běžnými zdroji hluku uvádíme následující hodnoty:

0 dB: ticho (sluchový práh), akustická laboratoř
10dB: nahrávací studio (neobvyklé ticho)
20 dB: šelest listí, tichá zahrada
30 dB: ložnice (klid)
35 dB: interiér tichého bytu
40 dB: tichá kancelář, tichý hlas, knihovna
50 dB: bubnující déšť
60 dB: jedoucí automobil

5. Tepelná čerpadla lze použít pouze v novostavbách

Tepelná čerpadla mohou být výborným řešením i při modernizaci stávajících budov. Nejdůležitějším aspektem je volba typu a výkonu. Je třeba věnovat pozornost následujícím věcem: způsob rozvodu tepla, provozním teplotám, izolaci budovy a dostupnosti vhodného zdroje tepla pro tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou velmi podobná klimatizaci, mají venkovní jednotku a vnitřní jednotku s potrubím chladiva spojeným pomocí dvou měděných trubek. Vnitřní jednotka je pak spojena se stávající tepelnou instalací. Tepelná čerpadla vzduch-voda se doporučují pro byty a geotermální čerpadla jsou vhodná pro nové stavby, neboť je nutné uvažovat s přípravou zemního kolektoru. V případě starších staveb se doporučuje provedení posouzení tepelných ztrát, které mohou být způsobeny vadnou izolací nebo únikem skrz okna a mohou nepřímo ovlivnit pozdější funkci tepelných čerpadel. 

6. Tepelná čerpadla zabírají hodně místa

belaria-dimensiuni-2.jpg

Geotermální tepelná čerpadla mají podobné požadavky na instalaci jako plynový kondenzační kotel. Tato zařízení se zpravidla instalují do technické místnosti (s rozlohou okolo 6 m²).
Tepelné čerpadlo vzduch-voda se instaluje podle svého provedení do budovy s propojením s venkovním prostředím nebo odděleně v případě tzv. split provedení. Například dělené tepelné čerpadlo společnosti Hoval (Belaria SRM 4-16) má vnější jednotku o rozměrech 80x73 cm a vnitřní jednotku o rozměrech 81x38 cm.

7. Tepelná čerpadla vyžadují časté revize

Na rozdíl od kotle ale tepelné čerpadlo nevyžaduje řadu činností, jako například: čištění hořáku, čištění spalovací komory, kontrola plynového ventilu, měření emisí ve spalinách a správnosti spalovacího procesu. U tepelného čerpadla voda-voda se navíc ověřuje koncentrace nemrznoucí směsi glykolu v primárním okruhu, aby se zabránilo zamrznutí.

 

Autor
Alexandra Dragoi
 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.