Je potřeba modernizovat starší kotel, i když stále funguje?

◄ Zpět do přehledu blogu

Kolik lze ušetřit investicí do kondenzačních kotlů?

Bez ohledu na to, zda hovoříme o veřejných budovách, rodinných domech nebo velkých průmyslových halách, požadavky pro vytápění jsou nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí.
Novostavby jsou navrženy a provedeny v energeticky úsporných a pasivních standardech, kde je vyžadováno daleko méně energie na vytápění, než před několika lety.

Kondenzační technologie

U konvenčních plynových kotlů se ohřev vody ve výměníku provádí pomocí energie ze spalin, které se ochlazují na určitou teplotu. V této podobě spaliny obsahují další teplo, nazývané latentní teplo. Latentní teplo obsažené ve vodní páře vzniká při spalování. Energie je u konvenčních plynových kotlů nenávratně ztracena a uniká ven přes kouřovod. Narozdíl od toho plynové kondenzační kotle využívají toto teplo z kondenzace vodní páry pomocí speciálního tepelného výměníku s mimořádně velkou předávací plochou. Poté kdy je vlastní teplo odděleno od spalin, se ochladí. Snížením teploty spalin na nižší hodnotu, než je kondenzační teplota, vodní pára kondenzuje. Během procesu kondenzace vodní páry, se kondenzační teplo uvolní a přenese se do topné vody v tepelném výměníku.

kondenzační kotel

Díky vhodné konstrukci tepelného výměníku produkují kondenzační kotle více tepelné energie než konvenční kotle. Kondenzační kotle zajistí úsporu energie stejně tak jako pohodlné a bezúdržbové vytápění.

Inovativní řešení u kondenzačních kotlů

V průběhu let konstruktéři plynových kotlů zavedli celou řadu inovativních řešení pro zlepšení kondenzační technologie. Vysoké účinnosti kondenzačních kotlů bylo dosaženo díky modernímu designu výměníků tepla a materiálů, ze kterých byly vyrobeny. Hodně výrobců začalo používat tepelné výměníky ze slitin hliníku a křemíku, které se vyznačují vysokou účinností a malými rozměry. Hliník má vyšší tepelnou vodivost topné plochy která umožňuje získání větší energie než v případě tepelných výměníků z nerezové oceli. Takové řešení umožňuje konstrukci komplexních povrchů výměníků tepla, která výrazně zvýší účinnost plynových kondenzačních kotlů.

Příkladem inovace je plynová kondenzační kotel UltraGas® a jeho výměník tepla aluFer®. Výměník tepla AluFer®  je vyroben z hliníku na bázi nerezové oceli na vnější straně. Zvyšuje tepelný zisk ze spalin o 20% v porovnání s tepelnými výměníky z oceli a zajišťuje rovnoměrnou výměnu tepla. Díky tomuto procesu mohou být spaliny snadno ochlazeny.
Další inovativní řešení použíté v kotlích UltraGas® je zavedení samostatného přívodu teplé a studené zpátečky. Výsledkem je, že ve spodní části  má kotel ideální podmínky pro efektivní kondenzaci - což znamená větší využití energie ze spalin. Toto řešení zvyšuje účinnost kotlů UltraGas® o 8% - ve srovnání s jinými kondenzačními kotli.

Hořáky kondenzačních kotlů jsou speciálně navrženy a vyrobeny z nejlepších žáruvzdorných materiálů, což zaručuje dostatečně dlouhou životnost a provozní bezpečnost. Hořáky plynových kotlů UltraGas® používají systém UltraClean®, který svou modulační schopností přizpůsobuje výkon hořáku aktuálním požadavkům. Tento systém snižuje spínací frekvenci a zaručuje čisté, nízko emisní a účinné spalování.

Řízení

Důležitým faktorem pro docílení vysoké účinnosti kotlů je automatizace provozu zařízení. Je nutné upravit topný výkon vzhledem k  aktuální poptávce tepelné energie v budově - s přihlédnutím k venkovním podmínkám a předpovídaným změnám v počasí. Příkladem takového řešení je inteligentní regulátor TopTronic®E, který je součástí všech zdrojů tepla Hoval. S jedním regulátorem můžeme ovládat činnost jednotlivých částí za pomocí webového prohlížeče nebo aplikace pro chytré telefony. Pokud je instalace vytápění rozšířena o solární panely, regulátor TopTronic®E, založený na klimatických hodnotách, předpovídá míru slunečního světla a přizpůsobuje topný program odpovídajícím způsobem - a tím snížuje spotřebu plynu.
toptronic e

Úspora energie s kotli UltraGas je zhruba 20 - 25% ročně

Potřeba snížení rostoucích provozních nákladů budov se transformuje do popularity moderních kondenzačních kotlů, které vytěsňují méně hospodárná řešení. Kotel UltraGas společně s regulací TopTronic E, zaručuje nejefektivnější využití plynových paliv. Moderní kondenzační kotle dobře fungují v modernizovaných zařízení a budovách - bez ohledu na to, zda mluvíme o samostatných rodinných domech, bytových domech či velkých halách.


Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej se svými kolegy!
Autor
Günther Köb