Jak snížit náklady na vytápění v hotelech a nemocnicích?

◄ Zpět do přehledu blogu

Hotely, nemocnice, pečovatelské domy a domovy důchodců mají jedno společné – všechna tato zařízení spotřebují velké množství energie. Programy sloužící k dlouhodobému udržení spotřeby pod kontrolou společně s energetickou účinností jsou hlavní prioritou při rozhodování o rozložení investic. 

Pokud ale chcete snížit náklady a vyrovnat ekonomickou bilanci (zisky, ztráty), zkuste nejdříve:

- používat zařízení ve vysoké energetické třídě
- instalovat solární panely, které poslouží k ohřevu teplé vody
- zkontrolovat tepelnou izolaci budovy

Pokud je na čase vyměnit topný systém, nebo je potřeba vyšší topný výkon, jednou z možností jsou kogenerační jednotky (KGJ) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Co si představit pod kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie?

KGJ současně generuje teplo a elektrickou energii: odpadní teplo, které se vytváří při výrobě elektrické energie je použito například pro vytápění místností a ohřev vody. celková energetická účinnost v mnoha případech zvýší na více než 100%. Kogenerační jednotky jsou schopny ušetřit 50% energie v porovnání s běžným zařízením pro vytápění a výrobu elektrické energie a také snížit emise Co2

bhkw_klein.jpg

Jak funguje KGJ?

Motor, nebo turbína pohánějí generátor. Generátor vyrábí elektrickou energii. Odpadní teplo z motoru nebo turbíny se přenese do kapaliny, nebo oleje a následně je prostřednictvím výměníku tepla použito pro vytápění či ohřev vody. Pára pro technologické teplo může být generována tímto způsobem také.

Za hlavní prvky kogeneračních jednotek je považováno:

- benzínový motor, nebo plynová turbína
- generátor k produkci energie
- výměník tepla k získání tepelné energie
- zařízení pro rozvod elektrické energie
- zařízení pro rozvod tepla

Najděte nejvhodnější možné řešení…

Hoval nabízí standardizované komplexní řešení, které pokryje prakticky každou poptávku. Rozsah výkonu se pohybuje od 20 do 520 kW. Nejmenším model je kogenerační jednotka PowerBloc EG (20) s elektrickým výkonem až 20 kW a tepelným výkonem až 43 kW. Celková účinnost je 103,2%. Tato kogenerační jednotka je ideální volbou pro středně velké budovy jako jsou hotely, školy, ale i bytové domy a komerční/průmyslové prostory. Výkonové spektrum dosahuje u našich kogeneračních jednotek až 530 kW – kogenerační jednotka PowerBloc (520) poskytuje maximální elektrického výkon 520 kW a max. 687 kW tepelného výkonu. Jednotka může být provozována na zemní plyn či bioplyn.

…..které se finančně vyplatí

Hoval nabízí projektování s podporou pro investory a projektanty. Zaměřujeme se na vytvoření ekologické a ekonomické přidané hodnoty pro zákazníka. K posouzení investičních nákladů používají specialisté Hoval vlastní systém, zvaný SystemCalculator, který zaručí správné řešení. Některé země (například Německo), podporují instalaci kogeneračních jednotek společně s dotacemi.


Hoval je k dispozici od plánovaní, po dodání a uvedení do provozu: klikněte zde a přečtěte si, proč se Wellness hotel Panorama Royal v Rakousku rozhodl koupit kogenerační jednotku.

Autor
Hoval Poland