Níže naleznete nejčastější dotazy týkající se 3D modelování a k nim naše stanovisko.

1. Proč je BIM technologie budoucností? Proč je role BIM tak důležitá a jaká je zodpovědnost k zajištění efektivní týmové práce?

Technologie BIM může zvýšit produktivitu a efektivitu společnosti až o 30%. Pomáhá také šetřit čas a zdroje, protože některé chyby v návrhu jsou zjištěny před zahájením samotné výstavby. I to je důvod proč tuto technologii požaduje stále více a více společností, zejména u větších projektů.
Stejně jako v každodenním životě existují specifické role, které jsou integrovány do BIM, a jsou pro úspěšný projekt a efektivní týmovou práci důležité. V závislosti na odvětví (architektonickém, stavebním, MEP) se rozdělují úkoly a funkce použitelné v BIM, které jsou vidět v následující tabulce. Všechna uvedená odvětví jsou odpovědná za integraci a spolehlivost a koordinaci BIM.

Tabulka 1: Zodpovědnost a role BIM

Role definice Zodpovědnost BIM
Projektový manažer  Projektový dohled
Vedoucí projektových manažerů  Koordinace a dohled
BIM manažer Dohled, vedení     Vývojář&Dohled
Architektura Vývojář&Dohled
Struktura Vývojář&Dohled
MEP Datový vývojář
Vzhled interiéru exchange    Datový vývojář
Udržitelnost a energetika   Přehled vývoje dat & Uživatel
Uživatelé zdravotnického centra    Rozvoj zdravotnických problémů, kontrola a zadávání testů
Uvedení do provozu Uživatelský dohled nad daty
Odborník na BIM Aplikace softwaru  Vývojář & integrování dat
Odhadce projektu  Dohled
Dodavatel Uživatel & Model Exchange
Subdodavatel/výrobce  Uživatel, vývojář

2. Proč BIM ulehčuje vyhledávání a vytváření příruček pro integraci na FTP? 

Do této doby bylo velmi náročné vytvořit fungující model údržby a to kvůli nedostatečné komunikaci mezi projektanty a budoucími servisními týmy. Nicméně, s vývojem BIM jakožto elektronické příručky je tento problém úspěšně překonán. BIM vizualizuje prostor a komponenty budovy, které potřebují údržbu a zautomatizuje program preventivní údržby. Tím je docíleno zvýšení efektivity, zlepšení výstavby a procesů a současně snižování nákladů na údržbu a správu budovy. K dispozici je také filtrování dat a tím lepší zpřístupnění konkrétních informací efektivním a rychlým způsobem, čímž se ušetří jak čas, tak náklady.

3. Proč je s BIM integrace produktů snadnější? 

Není pochyb o tom, že architektonické odvětví a stavební průmysl přechází z papíru na digitální dodávky, které jsou vhodné pro specifikace. Díky BIM bylo dosaženo zlepšení, pokud jde o integraci modelů. Je to způsobeno přímým digitálním přístupem k vizuálnímu kontextu, ke všem stavebním prvkům, včetně systémů HVAC. Kromě toho jsou k dispozici podrobné informace o stavebních prvcích, které lze použít při vývoji specifikací. BIM rozhodně přispívá k lepší koordinaci a rozvoji specifikace z navrženého modelu a k celkové spolupráci během přípravy a návrhu. 

4. Proč BIM podporuje implementaci nových energetických předpisů?

S BIM budete mít podrobnější a přesnější energetické odhady. Navíc lze využít dostupné energetické simulace v procesu navrhování, výstavby a budování a tím zajistit vyšší přesnost a dostupnost informací, které přispějí k lepší energetické účinnosti. A hlavně - BIM pomáhá při budování analýz zejména v záležitostech udržitelnosti, jako je například certifikace LEED (mezinárodně uznávaná značka kvality, která přeměňuje způsob, jakým přemýšlíme o místech kde žijeme, pracujeme a učíme se). BIM model může být průběžně aktualizován o dříve nasbíraná data či o programy se zeleným cílem. 

5. Proč je využívání BIM rodinami důležité? Jak pracují s parametry?

Stavbu si nelze představit bez důležitých částí, jako je topení, dveře nebo okna. To samé platí u BIM rodiny, které jsou rozděleny do tří hlavních kategorií:
Rodinný systém jsou takové rodiny, které jsou předdefinovány v aplikaci Autodesk® Revit®a nelze je uživatelsky vytvořit. Pomocí příkazu "přenést projekty standartním příkazem" lze rodinný systém přenést přes Autodesk® Revit® mezi různé projekty.
Konfigurovatelné rodiny mohou být vyvinuty nástrojem Revit, uloženy v externích souborech a v případě potřeby začleněny do projektů Autodesk® Revit®.
In-place rodiny jsou tvořeny Autodesk® Revit® s pomocí klientovy specifikace. To znamená že klient specifikuje jeho požadavky, například,  jaký materiál, dimenze a velikost rodiny. Důležité poznamenat že příkaz Transfer Projects standards nefunguje v případě in-place rodiny.
Na druhou stranu parametry jsou srdcem 3D softwaru. Poskytují omezení a vlastnosti všech typů rodin. Pro každou rodinu lze vytvářet, přidávat a upravovat parametry tak, aby vytvořily požadovaný typ rodin. Zde můžete zjistit, jak vytvořit a přidat parametry. 

6. Proč je důležité standardizovat modely a procesy BIM

Výkonnost a účinnost servisního systému budov závisí na tom, jak dobře komponenty zapadnou do systému. Zapadnutí produktu závisí na vlastnostech systému, do kterého je produkt instalován. Proto se BIM pomalu ale jistě stává nedílnou součástí i pro instalační firmy, jelikož ukazuje simulaci vhodnosti výrobku pro konkrétní systém. Zvýší kvalitu, zlepší výměnu informací a zaručí, že technická instalace v domovech a budovách je prováděna dle pravidel - je proto nezbytné, aby všichni pracovali dle stejných standartů. Tyto standarty jsou dány normou ISO 16757: Údaje o produktu pro model systému stavebních budov. Tato norma byla vyvinuta tak, aby poskytovala datovou strukturu pro elektronické katalogy produktů, které automaticky odesílají údaje o stavebních produktech do modelů aplikací.
Podle normy ISO 16757 mohou být data o produktech měněna přímo mezi výrobci a uživateli pomocí speciálního softwaru. Pomocí softwaru a integrace dat s jiným programem CAD nebo CAE je možné hledat a vybrat produkty. Umožňuje uživatelům implementovat data výrobce do výpočetního, simulačního nebo návrhového programu. ISO 16757 uplatňuje stávající normy jako IFC a IFD a v případě potřeby definuje další požadavky. Vývoj normy ISO 16757 vede k prvnímu mezinárodnímu standartu pro technické, obchodní a údržbové údaje, geometrii, grafiku, video a textové údaje.

7. Jak efektivně řídit informace ve všech fázích a dosáhnout efektivní týmové práce?

Stavební projekty obvykle zahrnují spolupráci různých oborů. To je nejlépe vidět u velkých projektů, které se skládají z několika fází a vyžadují velké investice i multidisciplinární přístup. Proto je aktivní spolupráce a efektivní týmová práce mezi všemi účastníky nezbytná.
Proto dnes průmysl přechází k používání procesů a technologií založených na modelu, známém jako "Building Information Modeling" (Informační model budovy). BIM má za úkol efektivně a účinně spolupracovat s lidmi a informacemi. Využitím předdefinovaných procesů a technologií lze nejlépe vést jasnou komunikaci, cílenou 3D koordinaci a v neposlední řadě možnost zapojit vedení.

8. Jak funguje přenos elektronických informací?

Abyste se ochránili před jakýmikoli riziky spojenými s elektronickou komunikací, doporučujeme mít elektronickou smlouvu o výměně dat se stranami, s nimiž sdílíte některé soubory projektu (BIM). Ujistěte se, že ve smlouvě jsou specifikována přípustná použití a omezení připojených souborů CAD nebo BIM, stejně jako uplatnění autorských práv a duševního vlastnictví a zákaz používat soubory pro účely, které nejsou spojeny s konkrétním projektem.

 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.