Koncepty a typy vzduchotechniky pro rozlehlé prostory. Základní průvodce pro projektanty a investory.

◄ Zpět do přehledu blogu

Továrny, sklady, hypermarkety a další velkoobjemové haly jsou pro systémy TZB výzvou. Který ze systémů si vybrat?

Existují dva různé důvody, proč rozlehlé vnitřní prostory a haly představují problémy z hlediska technického zařízení. První důvod je zřejmý: prostory jsou velké a tradiční systémy jsou vytvořeny pro menší prostory. Druhý důvod závisí na využití prostor. Hypermarket má jiné potřeby než lékárenský sklad, výstavní hala má jiné požadavky na ventilaci než hala v papírenské výrobě. Navíc využití budov se neustále mění. Tam, kde se dnes vyrábějí šrouby, se zítra mohou konat kulturní akce. Výrobci vnitřních klimatizací se snaží uspokojit i tyto nároky.

Jaký je rozdíl mezi centrálním a decentrálním vzduchotechnickým systémem?

Během plánování je důležité brát v potaz hlavní rozdíly mezi různými systémy. Existují centrální a decentrální vzduchotechnické systémy. U centrální vzduchotechnické jednotky je vzduch upravován jednou velkou jednotkou.
U decentralizovaných systémů je v prostoru rozmístěno několik samostatných jednotek. Tento systém je mnohem flexibilnější než centrální systémy. Také jeho provozní náklady jsou výrazně efektivnější, jak ukazují odborné studie a srovnávací výpočty. Dříve byly decentralizované ventilační systémy využívány hlavně v průmyslu, dnes jsou koncepce tak pokročilé a flexibilní, že mohou být využity ve velkoobjemových výstavních halách, supermarketech, výrobně-provozních halách, logistických centrech či jinde.

Haly

Obr. 1: Velkoobjemové vnitřní prostory a haly představují problémy z hlediska optimální distribuce vzduchu, tepla či chladu

Důvodem popularity decentralizovaných systémů je jejich možnost využití u multifunkčních hal a skladů, např. sportovních hal a tělocvičen či jednopodlažních skladů o výšce alespoň 4 m a minimální rozloze 100 m². V závislosti na velikosti prostoru a specifických požadavcích na ventilaci jsou používány různé decentralizované jednotky, aby poskytly konkrétní řešení pro danou část haly.

Příklad z praxe: vzduch kontaminovaný olejovými látkami

Jeden z důvodů širokého využití decentralizovaných systémů je výborná přizpůsobivost jednotek. Například v průmyslových odvětvích může nastat problém s kontaminací vzduchu olejovými látkami. Normální vzduchový filtr je nedostatečný a jeho životnost příliš krátká. Kvůli nevhodnému provedení může olejová látka odkapávat na pracoviště nebo je odstraňována s odváděným vzduchem. Jednotka se tím velmi rychle zanáší. Řešením může být použití speciálního dvojitého filtru. Odkryté části jednotky jsou chráněny speciálním nátěrem a hmoty náchylné k degradaci, např. těsnění, jsou nahrazeny materiály, které olejové látky odpuzují. A co se stane s olejovými látkami? Olejový kondenzát se odfiltruje, separuje uvnitř jednotky a je odstraněn olejovým a separátním kondenzátorem.

Distribuce vzduchu bez průvanu a hluku

V každém prostoru se musí dostát specifickým požadavkům. Díky své speciální zvukové izolaci garantují vzduchotechnické jednotky Hoval nízkou hladinu hluku, potřebnou například v obchodních centrech. Patentované vyústky Air-Injector zase umí distribuovat vzduch různých teplot, aniž by zapříčinil průvan v nákupní zóně. Proud vzduchu je plynule regulován lopatkami vířivé vyústky Air-Injector dle potřeby.

Vnútorný systém VZT jednotky TopVent

Obr. 2: Řez jednotkou TopVent®

Maximální flexibilita, snadná instalace a údržba

Přerušení výrobního procesu nebo chodu obchodního centra není žádoucí, proto může být vhodnou volbou právě instalace střešní decentralizované jednotky. Nabízí totiž hned několik výhod. Vzhledem k tomu, že instalace probíhá ze střechy, není třeba zasahovat do vnitřních prostor. Instalace je velmi rychlá a jednoduchá. Obvykle se instaluje několik jednotek v rámci jedné haly. Díky decentralizaci není nutné vypínat celý systém. Servis jednotek probíhá ze střechy, tudíž nedochází k narušení chodu výrobní haly nebo obchodního centra.

Systém je maximálně flexibilní: do navržených zón se umístí potřebný počet jednotek a tím můžeme dostát všem požadavkům v rámci jednoho velkoobjemového prostoru. Díky principu zónového řešení se vyhnete kontaminaci jedné zóny v hale druhou.

Krátkodobá návratnost investice díky nízkým provozním nákladům

Na rozdíl od centrálních jednotek, decentralizované systémy fungují bez přívodního a odtahového potrubí. Náklady na instalaci klesají díky rychlé a jednoduché instalaci, absenci rozvodů vzduchu a kompaktnosti jednotek. V dnešní době je instalace jednoduchá také díky jednotkám s předem zapojenou kabeláží. Největšího procenta úspor však dosáhnete díky nižším provozním nákladům. Náklady na stavbu budovy ve vztahu k jejímu životnímu cyklu jsou jen 30%, zbývajících 70% ovlivňuje uživatel budovy. Investice do technologie chlazení, vytápění a větrání běžného hypermarketu se standardně splatí po 2-4 letech. Od té doby nižší provozní náklady navyšují zisky investorovi. 

Důvodem této snadné kalkulace je rekuperace tepla. Odváděný vzduch předává většinu své tepelné energie chladnějšímu přiváděnému vzduchu prostřednictvím deskového nebo rotačního výměníku tepla.

Klimatizační jednotka Hoval RoofVent

Obr. 3: Rekuperační jednotky RoofVent®

Inteligentní vzduchotechnické jednotky znamenají snadné řešení

Perfektní klima a příjemné podmínky zvyšují jak pracovní výkony, tak samotný komfort pobytu v halách určených pro průmyslové, komerční i volnočasové využití. Hoval vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny optimalizovaným systémem distribuce vzduchu, a pokud si to zákazník přeje, tak i vlastním systémem na výrobu tepla a chladu. Splňují všechny výše uvedené nároky a díky flexibilitě těchto systémů je možné se i v budoucnu snadno přizpůsobovat měnícím se potřebám a dosáhnout tak dlouhodobě nejlepších výsledků. Maximální praktičnost a dokonalé spojení – váš vnitřní klimatizační systém přizpůsobíme přesně podle vašich požadavků a technických podmínek.


Pokud plánujete projekt pro rozlehlé prostory, sklady, továrny, či hypermarkety, pak jsme pro Vás připravili veškeré projekční podklady ZDE.

Autor
Dipl.-Ing. (FH) Stephan Eder
 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.