Efektivní vytápění kancelářských budov – tipy pro investory

◄ Zpět do přehledu blogu

Kancelářské budovy, vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na příznivé mikroklima v místnostech, vyžadují použití efektivního řešení tepelného vytápění.

Kombinace kondenzačních kotlů a solárních kolektorů představuje energeticky úspornou alternativu k tradičním topným systémům – vytváří příjemné pracovní prostředí v kancelářských budovách.

Hlavním cílem moderních topných systémů v kancelářských budovách je udržet vysoký tepelný komfort při co nejnižší možné spotřebě energie. Proto je stále častěji vidět trend instalace nízkoteplotních zdrojů poháněných zemním plynem. Jedná se především o kondenzační kotle, které poskytují účelné teplo. Plynové kondenzační kotle jsou  nejefektivnějším řešením využívající  latentní teplo obsažené ve vodní páře, která se tvoří během spalování zemního plynu. Široké spektrum výrobců kotlů dává možnost zvolit nejvhodnější řešení tepelného vytápění za různé ceny zohledňující jak technická, tak ekonomická kritéria.

Proč využívat kondenzační kotle?

S využitím moderních kondenzačních kotlů je možno dosáhnout vyšší úspory ve srovnání s tradičními kotly v roční spotřebě až o 30 %. Další výhodou je vysoká účinnost provozu zařízení – ať je zde řeč o malém závěsném kotli pro tradiční způsob vytápění, nebo o velkém kotli, určeném k vytápění celého objektu. V klasických topných zařízeních je teplota spalin vysoká, jelikož vodní pára obsažená ve spalinách v kotli nekondenzuje  jedná se o pravý opak kondenzačních kotlů. V tomto případě se spaliny ochladí pod tzv. teplotou rosného bodu pro vodní páru, při které dochází ke změně skupenství neboli kondenzaci a latentní teplo uvolněné vodní párou se přenáší  do topné vody.

Volba kotle s vhodným výkonem je základní podmínka pro pohodlné vytápění kanceláří, stejně jako otázka ekonomického a ekologického využití celého topného systému.

To je důvod pro široké portfolio zařízení Hoval nejen v oblasti kotlů středního a vysokého výkonu, pracující v režimu nízké teploty. Plynové kondenzační kotle komunikují se solárními kolektory, čímž dochází ke snižování nákladů na vytápění budovy. Solární kolektory bývají nejčastěji používány například pro výrobu teplé užitkové vody nebo pro účely ústředního vytápění.

ultraoil_16_schnitt_3d_web.jpg
Obrázek: Kondenzační plynový kotel UltraGas

Rostoucí ceny pevných paliv a elektřiny přispěly k tomu, že se mnoho investorů rozhodlo investovat do obnovitelných zdrojů energie právě v podobě solárních kolektorů. S rostoucím zájmem o ochranu životního prostředí v mikro i makro měřítku lze vypozorovat skutečnost úspěšného používání solární energie jak v domácnostech, tak i v kancelářských a veřejných budovách. Tento způsob má mimo jiné pozitivní dopad i na ekonomickou bilanci v provozu budov.

Nejčastějším důvodem pro instalaci solárních energetických systémů v kancelářských budovách je ohřev teplé vody spíše než využití pro centrální vytápění, jelikož teplá voda je využívaná v průběhu celého roku a nejsilnější přísun energie ze Slunce je během léta. Výběr velkého systému se solárními kolektory se řídí odlišnými pravidly než je standardní pro malé systémy určené pro rodinné domy. Proto Hoval se svými dlouholetými zkušenostmi na základě identifikace potřeb a vlastností budovy investora umožňuje výběr z velikostí solárního systému, spolu s typem solárních kolektorů a objemu nádrže.

Použití plochých kolektorů UltraSol se jeví z ekonomického hlediska jako rozumné řešení. Použití solárních kolektorů, a to zejména v kancelářských budovách, přináší hmatatelné výhody.

ultrasol_hoval_vaduz_1_web.jpg
Obrázek: Solární kolektory Hoval UltraGas

Snadná instalace solárních panelů

Příprava na tuto investici by měla začít posouzením možností instalace kolektorů v co nejméně stíněném místě. Aby bylo dosaženo nejvyšších účinností, měla by montáž panelů probíhat na ploché střeše budovy. Bez ohledu na umístění budovy je potřeba kolektory umístit směrem na jih. V případě, že střecha není plochá a je omezená možnost jižní expozice, je potřeba nosná konstrukce. Ta ovšem zvyšuje náklady na investici.

Kancelářské budovy mají průměrnou spotřebu vody 7 dm3/osobu. Proto je optimálním řešením použití zásobníků teplé vody, kde je kapacita použití až několik tisíc litrů, dosahující hmotností několika tun. Proto je nezbytné najít slunečné místo, kam kolektory zapadnou a zkontrolovat, zda zatížení střechy nebude problém.

Líbil se vám článek k řešení pro kancelářské budovy? Sdílejte jej se svými přáteli!


 

Autor
Günther Köb