Co je BIM? Výhody v praxi s TZB plánovačem

◄ Zpět do přehledu blogu
Přístup k informacím, stanovení priorit a správná komunikace mezi jednotlivými profesemi mají klíčový význam pro úspěšné fungování návrhových systémů. V současné době máme k dispozici soubory, které mohou být využity u 3D modelování budov a stavebních systémů. Díky tomu se vylepší proces navrhování a zajistí se tak stálý tok informací mezi všemi účastníky procesu - a to je pointa toho, o čem BIM (Building Information modeling) doopravdy je.

Stavební návrh - architekti vs. TZB projektanti

Proces běžného stavebního návrhu předpokládá dlouhodobou spolupráci mezi architektem a investorem. Během této spolupráce je určena kostra, typ a velikost dané budovy, stejně jako materiály potřebné pro stavbu. Architekt také určuje prvotní předpoklady týkající se systému pro celou budovu - například upřesní umístění kotelny, topných těles, prostorů pro ventilaci, šachet a komínů. 

Projektanti celé stavby kteří následně obdrží plány budov se občas potýkají s pevně danými prvky, které zavedli architekti. Tyto prvky bývají ve většině případů zdrojem nedorozumění, které vyplývají z nesprávného vymezení prostoru potřebného pro různá odvětví (stavba, sanitární zázemí, topení/ventilace a elektrika).

V závěrečné fázi návrhu projektanti rozhodují, zda plocha nebo výška technických místností brání správnému umístění zařízení - občas totiž například potrubí zapříčiní kolizi mezi potrubím a daným zařízením. Takováto kolize znamená značné problémy s následkem změny v původních architektonických plánech.

Nová forma spolupráce

what-is-bim-1.jpg
Proces stavebního návrhu může být efektivnější, pokud se 3D model objektu vytvoří ve spolupráci s projektanty ihned od začátku. Díky spolupráci hned od počátku mohou projektanti (spolu s architektem) určit správné umístění schodů, vedení kabelů, nebo polohu systémových zařízení. Díky tomuto řešení může být návrh vypracován rychleji, kvalitněji a efektivněji. Pro investora jsou samozřejmě velice důležité přesné informace v rámci rozhodování a komunikace ohledně navrhovaného objektu.

BIM technologie

bim2-1.jpg
BIM technologie (Building Information Modeling) je v současnosti diskutovaný koncept, který se týká 3D modelování stavebních dat. Model je tvořen 3D prvky daného objektu, s předem zadanými parametry. Můžeme modelovat cokoliv -  konstrukci budovy nebo vedení potrubí včetně doplňků jako např. elektro příslušenství nebo vzduchové vyústky. Aby se model co nejvíce přiblížil realitě, je nezbytné určit podstatné části a popsat jejich vlastnosti. 
Například okno zahrnuje nejenom rozměry, ale také výrobní materiál, cenu, koeficient zateplení, index světelné propustnosti a různé vazby týkající se umístění zdroje tepla v místnosti. Veškeré virtuální objekty vytvořené BIM technologií by měly být digitálním prototypem reality se všemi danými parametry.

Výhody BIM technologie

Při použití BIM technologie mohou 3D modely sloužit ke kalkulacím, simulacím, rozborům a nebo reportům - což umožňuje ověření možných následků při vykonání změn. Příkladem takového následku může být narušení stavební izolace, kdy můžeme zjistit, jaký dopad bude mít nahrazení dvojitých oken trojitými a o 20% většími. 
Právě díky BIM zjistíme rozdíl výdajů na materiály a práci, na tvorbu pracovního plánu, na vytápění celé stavby apod. Další výhodou je zkvalitnění průmyslové spolupráce. Všichni, kteří se podílejí na stejném digitálním modelu, mohou vidět veškeré změny a pokrok ostatních projekčních týmů.
ultragas-condensing-boiler-hoval-bim.jpg
Autor
Stefan Müller
 
Zavřít

Více informací


Cookies

Cookie je krátký text, který navštívená stránka odesílá do vašeho prohlížeče. To stránce umožňuje zapamatovat si informace o vaší návštěvě (např. vaše jazykové a jiné preference) a při další návštěvě se na jejich základě již chová více uživatelsky přívětivěji. Obecně - cookies mají svůj význam; bez nich by byl web podstatně méně příjemným prostředím.


Podmínky užívání

Prohlášení o ochraně soukromí

Cookies nám pomáhají poskytovat vám lepší službu - prosíme, povolte jejich použití.